Blisko czterysta osób zgromadził XVII Wojewódzki Konkurs Kolęd i Pastorałek, który odbywał się 21 stycznia w Bydgoszczy. Przedstawicieli wielu szkół i placówek, którzy spotkali się w Domu Polskim, połączyła myśl przewodnia – „Graj dudka, graj Panu…”.

Konkurs gromadzi coraz więcej osób. Tworzą one zespoły wokalne i instrumentalne, chóry. Są także soliści, a wszyscy prezentują przepiękne polskie kolędy – te tradycyjne, ale i autorskie, skomponowane całkiem niedawno. To zainteresowanie świadczy także o nauczycielach, którzy wkładają wiele wysiłku w przygotowanie młodych ludzi do występu – powiedziała Arleta Murawska, reprezentująca Młodzieżowy Dom Kultury nr 2 w Bydgoszczy, który był organizatorem przedsięwzięcia.

Tym razem zgłosiły sie zespoły m.in. z Barcina, Bydgoszczy, Czernikowa oraz Lipna. Wielkim przeżyciem dla wykonawców była możliwość zaprezentowania przygotowanego repertuaru w sali Domu Polskiego. – Pragnę serdecznie podziękować Kurii Diecezjalnej w Bydgoszczy za możliwość przeprowadzenia wielogodzinnych przesłuchań w tym pięknym budynku, którego celem zawsze było promowanie kultury polskiej – dodała Arleta Murawska.

Zwycięzcy, których umiejętności oceniało w kilku kategoriach jury w składzie: dr hab. Grażyna Wolter-Kaźmierczak, dr hab. Renata Szerafin-Wójtowicz, Dorota Chorobińska, Sława Dzwoniarska, otrzymali atrakcyjne nagrody.

print