„Przez Krzyż do nieba” – w Kujawsko-Pomorskim Specjalnym Ośrodku Szkolno Wychowawczym nr 1 dla Dzieci i Młodzieży Słabo Widzącej i Niewidomej im. L. Braille’a w Bydgoszczy trwają rekolekcje, które głoszą siostry ze Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Służebnic Krzyża, założonego w 1918 roku przez niewidomą Matkę Różę Czacką.

Siostra Aleksandra FSK przypomniała, że Matka Założycielka zaczęła tworzyć dzieło, gromadzić wokół siebie osoby niewidome i niedowidzące oraz pomagać w czasie, kiedy Polska odradzała się w swojej wolności. – To ona uznała, że pozdrowienie „Przez Krzyż do nieba” będzie dziełem Lasek. W naszym życiu są trudne sytuacje – w tym wypadku związane z brakiem lub wadą wzroku – ale one powinny nas do czegoś prowadzić. Nie możemy się na nich zatrzymywać. W każdym doświadczeniu trzeba znaleźć wiarę, bo bez niej nie ma śmiałości, by iść dalej – przypomniała.

Jak podkreśla ks. Piotr Buczkowski, diecezjalny duszpasterz niewidomych i nauczyciel w ośrodku, w historii placówki nie było dotąd rekolekcji prowadzonych przez „tak mocną grupę ewangelizacyjną”. – Siostry doskonale znają problemy niewidomych – mówił ks. Buczkowski, dodając, że wymiernym owocem rekolekcji są liczne spowiedzi. – Pragnę po raz kolejny podkreślić, że nieprawdą jest, że dziecko upośledzone nie ma z czego się spowiadać. Każdy człowiek ma sumienie i problemy, które go dotykają. Apeluję do rodziców, by nie bali się w miejscu zamieszkania podejść do duszpasterza i powiedzieć o problemie dziecka oraz poprosić, by ksiądz odważył się spowiadać – dodał.

Uczestniczka spotkań, Olga Kropidłowska, podkreśliła, że jest to dla niej czas głębszego spotkania z Panem Bogiem – bycia z Nim sam na sam.

Program spotkań został przygotowany dla wszystkich grup wiekowych – również przedszkolaków z różnymi sprzężeniami.

Tekst i zdjęcia: Marcin Jarzembowski

print