Uprzejmie informujemy, że od 11 maja 2020 r. Sąd Biskupi Diecezji Bydgoskiej przywraca przyjmowanie interesantów, stron i świadków. Wznowione też zostaną przesłuchania sądowe oraz publikacje akt sprawy.

Zainteresowane osoby prosimy o wcześniejsze uzgodnienie telefonicznie lub mailowo wizyty w Sądzie oraz terminu przeglądania akt (tel. 52 385 88 22, poniedziałek-piątek w godz. 9.00-13.00, sad@diecezja.bydgoszcz.pl).

Ze względu na konieczność zachowania zasad sanitarnych osoby przychodzące do Sądu zobowiązane są używać maseczki. Nadto – do odwołania – stawiają się indywidualnie, bez osób towarzyszących.

Dalsze informacje dotyczące funkcjonowania Sądu w czasie ogłoszonego stanu epidemii, będą udostępniane na stronie internetowej diecezji bydgoskiej i Sądu Biskupiego Diecezji Bydgoskiej.

Ks. Zenon Niemczyk, Oficjał Sądu

print