„W tym sanktuarium czuję się bezpiecznie, bo jest nadzieja. Wszystko można zrobić, bo Maryja jest po naszej stronie” – mówił biskup Krzysztof Włodarczyk.

Katedra śś. Marcina i Mikołaja była miejscem uroczystości kanonicznego objęcia diecezji bydgoskiej przez jej – drugiego w historii – ordynariusza.

Decyzja Ojca Świętego Franciszka została ogłoszona 21 września i ponownie odczytana przez ustępującego administratora apostolskiego diecezji bp. Wiesława Śmigla. – Księże biskupie, serdecznie cię witamy – mówił na wstępie kanclerz Kurii Diecezjalnej ks. prałat Grzegorz Nowak, witając ordynariusza, dziękując zarazem administratorowi za „postawę służby i pomocy dla diecezji i wszystkich diecezjan”.

KANCLERZ KURII KS. PRAŁAT GRZEGORZ NOWAK

 

Biskupi Krzysztof Włodarczyk i Wiesław Śmigiel wraz z Kolegium Konsultorów podpisali protokół kanonicznego objęcia diecezji, po czym rozpoczęły się uroczyste Nieszpory ku czci Matki Bożej Pięknej Miłości. – Bądźcie pozdrowieni – umiłowane Dzieci Boże, cała Wspólnoto Kościoła Bydgoskiego – zwrócił się do wiernych w czasie homilii bp Krzysztof Włodarczyk. – 13 września otrzymałem telefon od nuncjusza apostolskiego i wysłuchałem decyzji Ojca Świętego. Miałem jeszcze czas, by wszystko przemodlić, przemyśleć i podjąć odpowiedzialną decyzję. Wówczas skierowałem słowa do Jezusa: „Panie, daj spokój, przecież wiesz, jaki jestem… A teraz takie wyzwanie”. Usłyszałem odpowiedź Jezusa: „Bracie Krzysztofie, daj spokój, przecież wiesz, jaki Ja jestem…” –wspominał nowy ordynariusz diecezji bydgoskiej.

Przywołując słowa – jak określił – swojego mistrza duchowego sługi Bożego ks. Franciszka Blachnickiego, bp Krzysztof Włodarczyk mówił: – Jeśli spadają jakieś krzyże, trudy życiowe, sytuacje niepożądane, nie do uniesienia, to jeszcze bardziej trzeba ufać Jezusowi i Niepokalanej. W tym sanktuarium czuję się bezpiecznie, bo jest nadzieja. Wszystko można zrobić, bo Maryja jest po naszej stronie – powiedział.

Biskup ordynariusz nawiązał do adhortacji apostolskiej papieża Pawła VI „Marialis cultus” o należytym kształtowaniu i rozwijaniu kultu Najświętszej Maryi Panny. Dodał, że święty papież pokazał w niej cztery filary duchowości maryjnej.

HOMILIA BISKUP KRZYSZTOF WŁODARCZYK

 

Na zakończenie bp Krzysztof Włodarczyk podkreślił, że bogactwo różnorakich elementów duchowości maryjnej wpro­wadzanych do życia chrześcijańskiego przyczynia się do właś­ciwego i pełniejszego rozwoju osobowego poszczegól­nych członków danej wspólnoty, gdyż ich całą formację życia wewnętrznego przenika nadzieja, o której pisał Ojciec Święty Paweł VI we wspomnianej już adhortacji.

Przed błogosławieństwem słowo do nowego biskupa bydgoskiego skierował ks. prałat Ryszard Pruczkowski

KS. PRAŁAT RYSZARD PRUCZKOWSKI

 

Na zakończenie uroczystości nowy ordynariusz odczytał akt zawierzenia diecezji Matce Bożej Pięknej Miłości. 

AKT ZAWIERZENIA BISKUP KRZYSZTOF WŁODARCZYK

 

Ingres biskupa Krzysztofa Włodarczyka do katedry bydgoskiej odbędzie się 13 listopada.

Relacja w Przewodniku Katolickim.

Tekst i nagrania: Marcin Jarzembowski
Zdjęcia: Wiesław Kajdasz/Marcin Jarzembowski

print