16.06.2022

„Ewangelizować można wtedy, kiedy się wyrusza” – powiedział bp Krzysztof Włodarczyk, który poprowadził „Milczący Marsz Mężczyzn” za Najświętszym Sakramentem z katedry na bydgoską Wyspę Młyńską.

Mieszkańcy miasta i diecezji wzięli udział w modlitwie, uwielbieniu, a także koncercie w wykonaniu zespołu warsztatów gospel, który poprowadził Piotr Pawlicki. – Mężczyzna, idąc za Jezusem, nie musi nic mówić. Świadectwem potwierdza swoją wiarę – dodał ks. dr Janusz Tomczak, odpowiedzialny za diecezjalną Szkołę Nowej Ewangelizacji, która wraz z parafią św. Jana Apostoła i Ewangelisty zorganizowała wydarzenie. – Trzeba wyjść tam, gdzie jest drugi człowiek i głosić, że Jezus Chrystus jest Panem. Idziemy za Nim, nie wyprzedzamy Go. On jest przewodnikiem – dodał bp Włodarczyk.

Powodem uwielbienia była uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa, a także przypadająca w tym roku 18. rocznica istnienia diecezji bydgoskiej. – Przeniesienie obchodów na czerwiec, sprzyja integracji diecezjan – dodał ks. dr Janusz Tomczak. – Jezus Chrystus żyje! Uwielbiamy Cię we wspólnocie, w dobru, które czynisz, bo Ty jesteś głową tego Kościoła – mówił bp Włodarczyk przed Najświętszym Sakramentem. – Panie Jezu, spójrz na ten plac w środku miasta, który wypełnia się Twoimi uczniami. Tymi, którzy chcą przed Tobą klęknąć, złożyć hołd i uwielbienie – dodał proboszcz katedry ks. infułat Stanisław Kotowski.

Dla przybyłych na Wyspę Młyńską zagrały także zespoły: Projekt Dzień Dobry i Posłani przez Pana. Uwielbienie poprzedziło m.in. publiczne czytanie Pisma Świętego w centrum Bydgoszczy. Były również warsztaty przygotowujące chór. – Wspólnota, jaką jest diecezja, potrzebuje modlitwy, pracy, ale także spotkania i radosnego świętowania. Koncert to także wyraz wdzięczności Bogu za cały ten czas i prośba o błogosławieństwo na wszystkie kolejne lata – podsumował Marek Dłuski ze Szkoły Nowej Ewangelizacji Diecezji Bydgoskiej.

Do tej pory Tygodnie Ewangelizacji odbywały się pod ogólnym hasłem „Wierzę i już!”.

Tekst: Marcin Jarzembowski
Zdjęcia: Wiesław Kajdasz

 
print