04.11.2023

Centrum Edukacyjno-Formacyjne Diecezji Bydgoskiej było miejscem dnia wspólnoty animatorów Ruchu Światło-Życie. Uczestniczący w spotkaniu (28 października) zebrali się w kaplicy, gdzie zapalili świecę oazy, odmówili wspólną modlitwę zgodnie z Liturgią Godzin oraz wzywali na ten czas łaski Ducha Świętego.

W sali wspólnotowej odbyła się konferencja dotycząca tajemnicy Kościoła. Swoje słowo skierował do animatorów Ruchu Światło-Życie, diakon Michał Czyż, który ukazał, jak sługa Boży ksiądz Franciszek Blachnicki w swojej misji i posłudze starał się rozwijać i szerzyć ideę żywego Kościoła. Diakon Michał zauważył, że „żywa wiara przejawia się przez trzy elementy: modlitwę, pokutę i czynną miłość. To właśnie przez te akty człowiek zaczyna tworzyć żywy Kościół – spotkanie z Bogiem w Chrystusie i Duchu Świętym”.

Po konferencji uczestnicy mieli okazję do przeżycia swojej indywidualnej modlitwy podczas Namiotu Spotkania, a następnie wzięli udział w Eucharystii. Przewodniczył jej moderator diecezjalny Ruchu Światło-Życie ks. Paweł Rybka, który zauważył, że „animatorzy powinni być pokorni i mało znani”. – Bo to nie oni są najważniejsi, ale Chrystus Pan, którego głoszą. Taką postawę widzimy w posłannictwie Szymona i Judy, dostrzegając zarazem ich wyjątkowe cnoty – gorliwość i odwagę. I takich cnót z serca życzę w waszym posługiwaniu – powiedział moderator.

Na pytanie, czy takie spotkania są potrzebne, jedna z animatorów – Milena Dziergawka – odpowiedziała: „Tak, ponieważ pozwalają poczuć, że jesteśmy częścią wspólnoty. Zachęcają nas do działania i stanowią wsparcie w chwilach zwątpienia”. – Jak dla mnie są bardzo potrzebne. Ten dzień skupienia był dla mnie taką duchową odnową, postojem na pielgrzymkowym szlaku, którym jako animatorzy zmierzamy ku Bogu. Poza tym była to możliwość integracji z animatorami z innych wspólnot, bo rzadko się widzimy i spotykamy. Przemyślałem kilka spraw i mam nadzieję, że to będzie dla mnie nowy początek w życiu duchowym – dodał animator Mateusz Nowiński.

Następnie odbyło się spotkanie w grupach, podczas którego animatorzy mieli okazję odpowiedzieć na ważne pytania dotyczące ich zaangażowania w Ruchu Światło-Życie oraz na ile są ludźmi żywej wiary, a nie propagatorami ideologii chrześcijańskiej. Każdy – na wzór ks. Franciszka Blachnickiego – przygotowywał swój plan zaangażowania w dzieło żywego Kościoła na najbliższy rok formacyjny.

Cały dzień wspólnoty animatorów zakończył się Nieszporami i adoracją Najświętszego Sakramentu, podczas której uczestnicy mieli możliwość skorzystania z sakramentu pokuty i pojednania.

Biuro Prasowe Diecezji Bydgoskiej
Oprac. Marcin Jarzembowski

print