19.11.2023

Przedstawiciele środowisk kolejarskich, rodziny, emerytowani pracownicy spotkali się na mszy świętej w bydgoskim kościele Najświętszego Serca Pana Jezusa, by uczcić swoją patronkę – św. Katarzynę Aleksandryjską.

Modlitwie przewodniczył proboszcz, diecezjalny duszpasterz kolejarzy, ks. Krzysztof Buchholz. – Niech to będzie błogosławiony czas, rozpalający nasze serca miłością do tego, który jest jej źródłem – do Boga – przez wstawiennictwo patronki kolejarzy św. Katarzyny Aleksandryjskiej, pięknego świadka wiary – byśmy w codziennym życiu, w środowisku kolejarskim, zawsze mieli w sobie ducha służby – mówił.

Słowo do zebranych wygłosił moderator Katolickiego Stowarzyszenia Kolejarzy Polskich z Warszawy ks. Ryszard Marciniak SAC. – To wielki zaszczyt dla mnie, że mogę we wspomnienie naszej świętej patronki być z wami i modlić się, by nasza kolejarska służba coraz piękniej się rozwijała. Byśmy służąc narodowi, naszą pracę jeszcze bardziej wypełnili miłością – mówił.

Kolej w Polsce tworzy dzisiaj wiele samodzielnych jednostek. Dlatego celem listopadowych spotkań jest zjednoczenie podzielonego środowiska. – W ewangelicznej przypowieści usłyszeliśmy, że każdego z nas, bez wyjątku, Pan Bóg obdarza talentami. Możemy powiedzieć, że wszyscy jesteśmy niejako utalentowani do czynienia dobra, miłowania, a nade wszystko, pomnażania tych talentów, dzielenia się nimi z innymi, rozwijania indywidualnych umiejętności, które są naszym bogactwem dla innych. My, kolejarze jesteśmy ludźmi służby drugiemu, obdarowani poczuciem szczególnej odpowiedzialności – to też jest talent – Boży dar – dodała Hanna Januszewska z Koła Katolickiego Stowarzyszenia Kolejarzy Polskich.

Jednak, by ten otrzymany dar mógł w życiu przynosić owoc obfity, trzeba jej zdaniem przychodzić do źródła, „by od Boga, dawcy Miłości nieprzerwanie czerpać potrzebne łaski”. – Dlatego za przykładem naszej patronki, św. Katarzyny Aleksandryjskiej – kobiety obdarzonej talentem mądrości i męstwa – jako wielka, jedna rodzina kolejarska gromadzimy się na Eucharystii, by za jej wstawiennictwem wypraszać łaski i Boże błogosławieństwo dla naszych rodzin, miejsc pracy i nauki.

W czasie modlitwy miało miejsce ślubowanie kandydatów na członków Katolickiego Stowarzyszenia Kolejarzy Polskich, którzy w darze złożyli m.in. deklaracje modlitwy za Kościół, powołania kapłańskie i zakonne.

Biuro Prasowe Diecezji Bydgoskiej
Marcin Jarzembowski
Zdjęcia: Łukasz Maklakiewicz/Dariusz Filipiak

print