Referent ds. muzycznych Diecezji Bydgoskiej:

Ks. Mateusz Ziemlewski

Dyżur: Dom Polski – poniedziałek – godz. 9.00-13.00