INICJATYWY PARAFIALNE W JUBILEUSZOWYM ROKU MIŁOSIERDZIA

„BRAMY MIŁOSIERDZIA”

„Myślę przede wszystkim o wszystkich wiernych, którzy w poszczególnych diecezjach lub jako pielgrzymi w Rzymie będą przeżywali łaskę Jubileuszu. Pragnę, by jubileuszowy odpust był dla każdego autentycznym doświadczeniem miłosierdzia Bożego, które wychodzi wszystkim naprzeciw z obliczem Ojca, który przyjmuje i przebacza, całkowicie zapominając popełniony grzech. Aby przeżyć i uzyskać odpust, wierni mają odbyć krótką pielgrzymkę do Drzwi Świętych, otwartych w każdej Katedrze i w kościołach wyznaczonych przez Biskupa diecezjalnego, a także w czterech Bazylikach Papieskich w Rzymie, na znak głębokiego pragnienia prawdziwego nawrócenia. Jednocześnie rozporządzam, by w sanktuariach, gdzie zostały otwarte Drzwi Miłosierdzia, i w kościołach, które tradycyjnie są uznawane za Jubileuszowe, była możliwość uzyskania odpustu. Ważne jest, aby ten moment był połączony przede wszystkim z Sakramentem Pojednania i uczestnictwem w Mszy św. oraz refleksją nad miłosierdziem. Konieczne będzie, by tym celebracjom towarzyszyło wyznanie wiary i modlitwa za mnie oraz w intencjach, które noszę w sercu dla dobra Kościoła i całego świata”.

(Fragment słów z listu Ojca Świętego  Franciszka  do przewodniczącego Papieskiej Rady ds. Krzewienia Nowej Ewangelizacji abp. Rina Fisichelli).

 BAZYLIKA KRÓLOWEJ MĘCZENNIKÓW W BYDGOSZCZY

mbkmrokmil15

W Jubileuszowym Roku Miłosierdzia oraz w czasie trwania obchodów 1050-lecia chrztu Polski zapraszamy w imieniu księdza proboszcza wszystkie dekanaty, parafie i wspólnoty apostolskie diecezji bydgoskiej na pielgrzymkę do Bazyliki Królowej Męczenników. Przekraczając „Bramę Miłosierdzia” oraz odmawiając modlitwę można uzyskać łaskę odpustów zupełnych.

 

Program nabożeństw dla pielgrzymek w Jubileuszowym Roku Miłosierdzia do Bazyliki Królowej Męczenników (w każdy piątek z wyjątkiem świąt):

Przyjazd i powitanie pielgrzymów około godz. 11.15

Możliwość przystąpienia do spowiedzi św.

Powitanie i krótka historia bazyliki zaprezentowana przez ks. kustosza

Msza św. poprzedzona modlitwą „Anioł Pański” – godz. 12

Po Eucharystii przerwa do godz. 13.15

Droga Krzyżowa do Doliny Śmierci ścieżkami Bydgoskiej Golgoty XX wieku – godz. 13.15

Godzinki do Miłosierdzia Bożego

Posiłek dla kapłanów – uczestników pielgrzymek na plebanii

Możliwość nabycia niewielkich pamiątek oraz modlitwy przy grobie budowniczego parafii ks. prałata Zygmunta Trybowskiego.

Koronka do Miłosierdzia Bożego w kościele – godz. 15

Błogosławieństwo i pożegnanie pielgrzymki

 

Zgłoszenia grup pielgrzymkowych są przyjmowane minimum tydzień przed planowaną datą przyjazdu pod następującymi adresami:

Bazylika Królowej Męczenników

ul. Bołtucia 5, 85-796 Bydgoszcz

e-mail: parafia@ mbkm.pl

tel. 52 32 34 833, tel. kom. 602 252 866;

W Jubileuszowym Roku Miłosierdzia w każdy piątek, z wyjątkiem dni świątecznych, w bazylice sprawowane są w samo południe specjalne Msze św. jubileuszowe. Po Eucharystii wierni mogą uczestniczyć w nabożeństwie Drogi Krzyżowej, a po nim w Godzinkach do Miłosierdzia Bożego, zakończonych Koronką do Miłosierdzia Bożego. W tym dniu w kaplicy zawsze odbywa się adoracja Najświętszego Sakramentu oraz trwa dyżur spowiedniczy. Za udział w nabożeństwach można zyskać szczególne dary Boże i odpusty zupełne pod zwykłymi warunkami.

 

Poza tym każdego roku są organizowane są:

Droga Krzyżowa dla Wspólnot Ruchu Światło Życie – (w trzecią Niedzielę Wielkiego Postu)

Droga Krzyżowa dla Bydgoskiej Rodziny Radia Maryja – (w piątą Niedzielę Wielkiego Postu)

Ogólnobydgoska Droga Krzyżowa – (w Wielki Piątek)

Sanktuaryjna Droga Krzyżowa – (14 września, w Święto Podwyższenia Krzyża Świętego)

Listopadowa Droga Krzyżowa – (w pierwszą Niedzielę po Dniu Zadusznym)

Misterium Męki Pańskiej (w Niedzielę Palmowa)

 

Święta odpustowe:

Ogólnobydgoski ku czci Matki Boskiej Bolesnej (15 września)

Parafialny ku czci Matki Bożej Różańcowej (7 października)

Możliwość uzyskania odpustu zupełnego z racji tytułu bazyliki mniejszej na mocy dekretu biskupa ordynariusza Jana Tyrawy z 15 września 2014 roku:

W rocznicę poświęcenia bazyliki (7 października )

W dzień liturgicznego święta tytułu kościoła (15 września)

W uroczystość świętych Apostołów Piotra i Pawła (29 czerwca)

W dzień wspominający nadanie tytułu i godności bazyliki ( 27 lutego)

Jeden raz w roku w dzień ustalony przez ordynariusza miejsca (25 marca )

Wierni, którzy pobożnie nawiedzą tę świątynię i będą w niej uczestniczyć w świętej liturgii lub przynajmniej odmówią modlitwy „Ojcze nasz” i „Wierzę w Boga” pod zwykłymi warunkami (stan łaski uświęcającej, Komunia św. i modlitwa według intencji Ojca św.), mogą uzyskać odpust zupełny:

 

„Noc  konfesjonałów”

(z Wielkiego Piątku na Wielką Sobotę)

 

Stały  dyżur  spowiedniczy:

Od poniedziałku do czwartku: od godz. 7 do godz. 8.00 i od godz. 18 do godz. 19

W piątki i soboty: od godz. 9.30 do godz. 12 i od godz. 14.30 do godz. 17

 

W tygodniu:

Codziennie:

Różaniec – godz. 8 i godz. 18

Koronka do Miłosierdzia Bożego – godz. 15

 

W środy:

Msza św. i nabożeństwo do Matki Boskiej Nieustającej Pomocy – godz. 8.30 i godz. 18.30

 

W czwartki:

Godzinki do Miłosierdzia Bożego – godz. 8

 

W  piątki:

Adoracja Najświętszego Sakramentu – od godz. 9 do godz. 18.30

 

Wszystkie nabożeństwa odprawiane w Bazylice Królowej Męczenników są transmitowane na żywo w internecie ze stron: www.bazylikambkm.pl i www.mbkm.pl

Bazylika Królowej Męczenników1)

ul. Bołtucia 5, 85-796 Bydgoszcz

e-mail: parafia@ mbkm.pl

tel.52 323 48 33;

www.mbkm.pl, www.bazylikambkm.pl

BAZYLIKA ŚW. WINCENTEGO A PULO W BYDGOSZCZY

Z okazji rozpoczęcia Jubileuszowego Roku Miłosierdzia w bazylice odrestaurowano Ołtarz Miłosierdzia Bożego. Artysta plastyk, Andrzej Delikata wykonał nową mozaikę, przedstawiającą powrót syna marnotrawnego. Ołtarz został poświęcony przez proboszcza podczas otwarcia „Bramy Miłosierdzia”.

Inicjatywy:

Od poniedziałku do piątku na nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego – godz. 15.00

Rekolekcje wielkopostne dla dzieci i młodzieży „Sakrament pokuty i pojednania Bramą Miłosierdzia”

„Kurs Filipa” dla młodzieży przygotowującej się do przyjęcia sakramentu bierzmowania – „Sakrament Bierzmowania Bramą Miłosierdzia” – 5 marca 2016 roku

W czasie Liturgii Wigilii Paschalnej w nawiązaniu do 1050. rocznicy chrztu Polski odbędzie się uroczystość jubileuszowa „Chrzest bramą miłosierdzia”. Wierni będą mogli odnowić przyrzeczenia chrzcielne, a zarazem wspominać wszystkich ochrzczonych w bazylice – 26 marca 2016 roku

Spotkanie dla chorych – „Sakrament namaszczenia Chorych Bramą Miłosierdzia” – . 14 maja 2016 roku – godz. 10

Spotkanie modlitewne – „Eucharystia Bramą Miłosierdzia” – 2 czerwca 2016 roku

W dniach od 26 września do 1 października 2016 roku na spotkania pod nazwą „Św. Wincenty a Paulo Patron Dzieł Miłosierdzia” zostaną zaproszeni pracownicy Służby Zdrowia, Służby Więziennej, Młodzież Misjonarska, Wolontariusze Stowarzyszenia Miłosierdzia

Jubileusze małżeństw podczas niedzielnych Eucharystii – „Sakrament Małżeństwa Bramą Miłosierdzia” – 16 października

Uroczyste zakończenie Jubileuszowego Roku Miłosierdzia połączone z jubileuszem sióstr zakonnych i kapłanów pochodzących z parafii – „Siostry Zakonne i Kapłani darem Miłosierdzia dla Kościoła” – 20 listopada 2016 roku

SANKTUARIUM NOWYCH MĘCZENNIKÓW W BYDGOSZCZY

W każdą niedzielę Jubileuszowego Roku Miłosierdzia zapraszamy na godz. 17.00 na wystawienie Najświętszego Sakramentu i Godzinę Miłosierdzia (będzie śpiewana Koronka do Bożego Miłosierdzia i możliwość uczczenia relikwii św. Siostry Faustyny)

W dni powszednie okazja do spowiedzi św. od godz. 17.30

SANKTUARIUM KRZYŻA ŚWIĘTEGO W KCYNI

Inicjatywy:

Msza św. ku czci Cudownego Pana Jezusa, nabożeństwo oraz adoracja relikwii Krzyża – piątek o godz. 9.00

Droga Krzyżowa ulicami miasta – Wielki Wtorek o godz. 19.00

Różaniec fatimski na ulicach miasta – 13 maja 2016 roku o godz. 20.00

Adoracja Najświętszego Sakramentu, modlitwy w intencji  Ojca Świętego, okazja do spowiedzi św. i Komunii św. – pierwszy piątek miesiąca od godz. 20.00  do godz. 21.00

Koronka do Bożego Miłosierdzia – każdy piątek o godz. 15.00

Nabożeństwo do Bożego Miłosierdzia – II Niedziela Wielkanocna

Piesze pielgrzymki parafian z okolicznych parafii do Sanktuarium (okazja do spowiedzi, Msza św. modlitwa w intencjach Ojca Świętego)

Pielgrzymki z parafii dekanatu

Droga Krzyżowa na Kalwarii – raz w miesiącu

Nabożeństwo pokutne przed spowiedzią adwentową i wielkanocną

Spotkania ewangelizacyjne dla młodzieży

DZIAŁANIA PODJĘTE W JUBILEUSZOWYM ROKU MIŁOSIERDZIA

PRZEZ CARITAS DIECEZJI BYDGOSKIEJ

Większość Szkolnych Kół Caritas Diecezji Bydgoskiej zobowiązało się do wspólnego odmawiania Koronki do Miłosierdzia Bożego – raz w tygodniu na przerwie w szkole.

Caritas w Jubileuszowym Roku Miłosierdzia szczególną uwagę zwraca na formację wolontariuszy.

Członkowie Szkolnych Kół Caritas z Bydgoszczy mają możliwość uczestnictwa w comiesięcznej Mszy św. oraz konferencji formacyjnej w siedzibie Caritas (w pierwszy poniedziałek lub wtorek miesiąca).

Tematyka spotkań formacyjnych:

Bóg – źródło miłosierdzia (wszystkiego)

Człowiek – adresat miłosierdzia, przekaziciel

Kościół – miejsce doświadczania Miłosierdzia

Maryja – Matka miłosiernego Syna

Sakramenty – droga Miłosiernego Boga do człowieka

Grzech – odrzucenie miłości.

Modlitwa – otwieranie się na Miłosiernego Boga.

Służba -upodabnianie się do miłującego Boga

Członkowie Szkolnych Kół Caritas spoza Bydgoszczy organizują spotkania formacyjne we własnym zakresie – korzystając z życzliwości i pomocy miejscowych kapłanów.

Caritas Diecezji Bydgoskiej w Jubileuszowym Roku Miłosierdzia uruchomiła również łaźnię dla osób bezdomnych w Centrum Pomocy „Betlejem” przy ul. Drukarskiej w Bydgoszczy.

W planach na Jubileuszowy Rok Miłosierdzia znalazło się także utworzenie „Domu ulgi w ubóstwie”. Uzależnione jest to jednak od pozyskania od Miasta Bydgoszcz budynku z przeznaczeniem na ten cel oraz zdobycia środków na wyremontowanie, przygotowanie i wyposażenie pomieszczeń. Dom ten stanowiłby centralę działań pomocowych. W budynku przewidziano ogrzewalnię, miejsce do zamieszkania dla osób, które zdecydują się na wyjście z bezdomności, jadłodajnię, łaźnię i pralnię dla osób bezdomnych.

W Wielkim Poście zaplanowano również Drogę Krzyżową ulicami Bydgoszczy – 16 marca 2016 roku

 

 PARAFIA MIŁOSIERDZIA BOŻEGO W BYDGOSZCZY

Inicjatywy:

Wystawienie Najświętszego Sakramentu, śpiewane Nieszpory, Koronka do Miłosierdzia Bożego wraz litanią, akt zawierzenia świata Bożemu Miłosierdziu – piątek – godz. 18

Msza św. z czytaniem fragmentów z „Dzienniczka” św. Siostry Faustyny – godz. 18.30

Msza św. niedzielna dla dzieci z peregrynacją małego obrazu Jezusa Miłosiernego oraz modlitwą w intencji Światowych Dni Młodzieży

Zbiórka żywności organizowana przez Caritas, wysyłana dla potrzebujących rodzin na Ukrainie – dwa razy w roku

PARAFII ŚW. JANA PAWŁA II W BYDGOSZCZY

Inicjatywy:

Cotygodniowa Koronka do Bożego Miłosierdzia – w każdy piątek

Katecheza o Bożym Miłosierdziu – raz w miesiąca

PARAFIA ŚW. ŁUKASZA EWANGELISTY

Inicjatywy:

Niedziela Świętej Rodziny –  jubileusz małżeństw połączony z odnowieniem przyrzeczeń małżeńskich – 27 grudnia 2015 roku

Akcja „24 godziny dla Pana” – z 4 na 5 marca 2016 roku

Codziennie na zakończenie Mszy św. odmawiany jest akt zawierzenia świata Miłosierdziu Bożemu

Koronka do Miłosierdzia Bożego połączona z czytaniem „Dzienniczka” św. Siostry Faustyny – codziennie o godz. 15

Adoracja Najświętszego Sakramentu – piątek od godz. 15 do godz. 18

Kazania o Bożym Miłosierdziu – w piątku podczas Mszy św.

Peregrynacja obrazu „Jezu ufam Tobie” przywiezionego z Łagiewnik, „Dzienniczka” św. Siostry Faustyny oraz modlitewnej Koronki do Miłosierdzia Bożego po rodzinach parafii (zapisy chętnych rodzin w zakrystii po każdej Eucharystii, rodzina odbiera obraz po wieczornej Eucharystii i oddaje następnego dnia do godz. 17.30)

Pielgrzymki w Jubileuszowym Roku Miłosierdzia do: Łagiewnik, Wilna oraz do Rzymu

Szerzenie kultu apostołów Miłosierdzia Bożego: św. Siostry Faustyny, św. Jana Pawła II i bł. Michała Sopoćki

Msza św. w intencji chorych – raz w miesiącu, a 11 czerwca 2016 roku z sakramentem namaszczenia chorych połączona ze spotkaniem w sali domu parafialnego

Nawiedzenie więźniów oraz modlitwa w Zakładzie Karnym w Fordonie

Przygotowanie darów dla potrzebujących z ubogich rodzin i ich przekazywanie raz w miesiącu

Wsparcie materialne dla czterech ośrodków dzieci i młodzieży istniejących na terenie parafii

Wmurowanie cegły z Drzwi Świętych z Bazyliki Świętego Piotra w Rzymie na zakończenie Jubileuszowego Roku Miłosierdzia

PARAFIA ŚW. WAWRZYŃCA W NAKLE NAD NOTECIĄ

Inicjatywy:

Wizyta i słowo Boże skierowane do mieszkańców parafii i miasta przez jezuitę – o. Grzegorza Kramera SJ – 22 listopada 2015 r.

Świadectwa życia o Bożym Miłosierdziu wygłoszone przez członków grupy profilaktyczno-ewangelizacyjnej „Wyrwani z niewoli” – 6 grudnia 2015 r.

Poświęcenie nowego Krzyża Misyjnego na rozpoczęcie Jubileuszowego Roku Miłosierdzia – 8 grudnia 2015 r.

Wizyta członków Stowarzyszenia „Bractwo Więzienne” z Bydgoszczy wraz z kapelanem Zakładu Karnego w Potulicach połączone ze świadectwem życia jednego z osadzonych.

Współpraca z członkami Stowarzyszenia „Bractwo Więzienne” z Bydgoszczy – przygotowanie przez więźniów Zakładu Karnego z Potulic paczki świątecznej dla potrzebujących

Akcja charytatywna przed świętami Bożego Narodzenia pod nazwą „Rodzina – rodzinie”

Orszak Trzech Króli z zaangażowaniem szkół podstawowych z terenów parafii, którego myślą przewodnią jest Boże Miłosierdzie – 6 stycznia 2016 roku

Świadectwa Mniszek Klarysek od Wieczystej Adoracji z Bydgoszczy połączone ze zbiórką na rzecz klasztoru – 24 stycznia

Parafialny Dzień Chorego z konferencją ks. dr. hab. Mirosława Gogolika połączony z wizytą w szpitalu powiatowym oraz w domu pomocy społecznej – 11 lutego, również w Szpitalu Powiatowym i Domu Pomocy Społecznej.

Droga Krzyżowa ulicami miasta – w piątek przed V Niedzielą Wielkiego Postu

Wizyta i konferencja Małgorzaty Więczkowskiej nt. zagrożeń współczesnych mediów, jako przygotowanie do Młodzieżowych Rekolekcji Wielkopostnych.

Ekstremalna Droga Krzyżowa z udziałem Parafian na odcinku 34 kilometrów

Wizyta Sióstr Albertynek Posługujących Ubogim – „Miłosierdzie w praktyce” – 27 marca 2016 roku

Młodzieżowy spływ kajakowy – 30 kwietnia 2016 roku

Piesza Pielgrzymka do Górki Klasztornej – 21 maja 2016 roku

Wyjazd młodzieży na Pola Lednickie – 4 czerwca 2016 roku

Piesza Pielgrzymka na Jasną Górę – 2 lipca 2016 roku

Przygotowanie do Światowych Dni Młodzieży

PARAFIA ŚW. STANISŁAWA BISKUPA I MĘCZENNIKA

W NAKLE NAD NOTECIĄ

Inicjatywy:

Niedziela Świętej Rodziny –  jubileusz małżeństw połączony z odnowieniem przyrzeczeń małżeńskich – 27 grudnia 2015 roku

Codziennie na zakończenie Mszy św. odmawiany jest akt zawierzenia świata Miłosierdziu Bożemu

Nabożeństwa Godziny Miłosierdzia prowadzone przez wspólnoty parafialne, w tym młodzież – druga niedziela miesiąca przed Mszą św.

Koronka do Miłosierdzia Bożego – codziennie o godz. 15

Peregrynacja obrazu „Jezu ufam Tobie”, „Dzienniczka” św. Siostry Faustyny oraz modlitewnej Koronki do Miłosierdzia Bożego po rodzinach parafii (zapisy chętnych rodzin w zakrystii po każdej Eucharystii)

Pielgrzymki w Jubileuszowym Roku Miłosierdzia do: Sanktuarium Urodzin i Chrztu Św. Siostry  Faustyny w Świnicach Warckich, Łagiewnik w Krakowie, Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Wilnie, Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Białymstoku, gdzie znajdują się doczesne szczątki bł. ks. Michała Sopoćki oraz do Rzymu

Szerzenie kultu św. Siostry Faustyny, św. Jana Pawła II oraz bł. ks. Michała Sopoćki, których relikwie posiada parafia

Wyjazdy na Msze św. do Zakładu Karnego w Potulicach na modlitwę z więźniami.

print