Zarząd Diecezjalnego Oddziału Towarzystwa Przyjaciół Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w Bydgoszczy, serdecznie zaprasza wszystkich członków na uroczyste spotkanie z okazji 60-lecia powstania TP KUL w Bydgoszczy.

Rozpocznie się ono 20 czerwca o godz. 9.30 w auli Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji Bydgoskiej przy  ul. Grodzkiej 18.

Program spotkania

godz. 9.30 – Przywitanie uczestników
godz. 9.40  – Prelekcja:  „Zarys dziejów TP KUL w Bydgoszczy”
godz. 10.15 – Wystąpienie Księdza Dyrektora Zarządu Głównego TP KUL z Lublina
godz. 10.45 – Przerwa na kawę
godz. 11.05 – Chwila wspomnień uczestników spotkania
godz. 11.30 – Wyjście do katedry
godz. 12.00 – Msza Święta w katedrze celebrowana przez  biskupa ordynariusza Jana Tyrawę. Po Eucharystii wręczenie wyróżnień.

print