W związku z nowelizacją porozumienia pomiędzy Konferencja Episkopatu Polski oraz Ministrem Edukacji Narodowej z dnia 31 maja 2016 r. w sprawie kwalifikacji zawodowych wymaganych od nauczycieli religii, pojawiła się nowa możliwość uzyskania kwalifikacji do nauczania religii w przedszkolach.

 

Uprawnienia do nauczania religii w przedszkolach mogą zdobyć nauczyciele przedszkola, posiadający dyplom ukończenia studiów wyższych w zakresie wychowania przedszkolnego lub wczesnoszkolnego.

 

W tym celu uczelnia w porozumieniu z Wydziałem Katechizacji Diecezji Bydgoskiej przygotowała ofertę rocznych podyplomowych studiów katechezy przedszkolnej. Zajęcia będą prowadzone w Bydgoszczy w soboty, dwa razy w miesiącu, od października 2016 r. do czerwca 2017 r.

 

Bliższe informacje dotyczące studiów zamieszczone zostały na PLAKACIE.

print