Sześć ścieżek dźwiękowych zawiera płyta, którą nagrała Schola Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji Bydgoskiej. Na krążku znalazły się „Cierniowa Mitra” oraz części stałe „Dachauer Messe”.

To owoc wielomiesięcznej pracy zwieńczonej prezentacją dzieła, m.in. podczas inauguracji roku akademickiego w seminarium, którego patronem jest bł. bp Michał Kozal, więzień obozu koncentracyjnego w Dachau. – Nasze seminarium pielgrzymowało do Sanktuarium św. Józefa w Kaliszu. Z okazji Dnia Męczeństwa Duchowieństwa Polskiego odbyły się tam uroczystości związane z rocznicą wyzwolenia obozu w Dachau. Połowę jego więźniów stanowiło właśnie polskie duchowieństwo. Był tam także bł. bp Michał Kozal, patron naszej diecezji i seminarium – podkreślił ks. dr Marcin Puziak.

Rektor bydgoskiego seminarium wskazał, że – zgłębiając ten temat – można odkryć coś bardzo ważnego. – Wspomniani więźniowie – kapłani oddawali cześć Bogu także poprzez śpiew i muzykę. Trafiliśmy właśnie na ślad „Dachauer Messe”, którą napisał w 1944 roku zakonnik Gregor Schwake. Taka koincydencja stała się dla nas wystarczającym motywem, aby w duchowej łączności odkrywania dziedzictwa, jednocześnie pogłębiania ducha wierności Bogu, Kościołowi oraz niejako wrastania w tradycję męczenników, tę Mszę odnaleźć – dodał kapłan.

Nuty zostały udostępnione po wielu latach przez benedyktynów, spośród których wywodził się autor wielkiego dzieła. Za alumnami wiele prób. Nad aranżacją, m.in. doborem odpowiedniej ilości głosów, czuwała dyrygent scholi dr Katarzyna Szewczyk. Absolwentka Dyrygentury Chóralnej na Akademii Muzycznej w Bydgoszczy dodała, że poszczególne części stałe „Dachauer Messe” były najpierw wykonywane podczas Eucharystii z udziałem alumnów w bydgoskiej katedrze, na Mszy Krzyżma w Wielki Czwartek, a także w czasie Mszy św. inaugurującej nowy rok formacyjny.

Pierwszym etapem było nagranie partii organowej, którą wykonał Jerzy Nowicki w bydgoskim kościele Najświętszego Serca Pana Jezusa. Partie chóralne nagrano w auli Wyższego Seminarium Duchownego Zgromadzenia Ducha Świętego w Bydgoszczy. Solowe fragmenty zaśpiewał alumn bydgoskiego seminarium – kleryk Łukasz Kucharski. W przedsięwzięcie zaangażowali się również absolwenci scholi, księża, którzy po latach z wielkim zapałem uczestniczyli w próbach i nagraniu.

Na płycie, która została dołączona do książki „Kapłani w Dachau”, znalazła się również pieśń „Cierniowa Mitra” autorstwa ks. Zbigniewa Szygendy. Spełnia ona rolę hymnu bydgoskiego seminarium.

print