W Bydgoszczy zainaugurowano działalność Studium Duchowości Karmelitańskiej. Nowa propozycja Prymasowskiego Instytutu Kultury Chrześcijańskiej i Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji Bydgoskiej spotkała się ze sporym zainteresowaniem.

Zajęcia są prowadzone przez karmelitów bosych z prowincji warszawskiej, karmelitów trzewiczkowych z prowincji polskiej oraz wykładowców instytutu i seminarium. Do udziału zostały zaproszone osoby, które chcą pogłębić swoje życie duchowe oraz pragną budować codzienność na gruncie Ewangelii i nauczaniu Kościoła. – To wszystko pokazuje, jak ludzie potrzebują katechezy dla dorosłych. Chcą się formować, zgłębiać kwestie związane z teologią oraz z duchowością – powiedział dyrektor instytutu ks. dr hab. Mirosław Gogolik.

Ksiądz dr Marcin Puziak, wykładając w Instytucie Duchowości w Sopocie, spotkał osoby z diecezji bydgoskiej, które zapytały, dlaczego nie ma takich zajęć w miejscu ich zamieszkania. Niedługo potem podjęto działania w tej sprawie. – Mówienie o życiu własnej duszy, życiu Bożym, jest egzystencjalną koniecznością – dodał rektor seminarium.

Program Studium Duchowości Karmelitańskiej w Bydgoszczy obejmuje ponad 140 godzin zajęć z historii duchowości (ogólna i historia duchowości karmelitańskiej), teologii duchowości (fundamenty, rozwój i antropologia życia duchowego, życie mistyczne, szkaplerz karmelitański i pobożność maryjna), praktyki duchowości (mistagogia modlitwy, kierownictwo duchowe), biblijnych tematów duchowości (Przymierze Boga z ludźmi, Modlitwa w Biblii, Pawłowa nauka o ascezie) oraz wykłady i ćwiczenia do wyboru (święci karmelitańscy, Lectio divina). – Karmel i jego duchowość były mi nieznane. Jednak  przed niemal dwudziestu laty trafiłam na „Twierdzę wewnętrzną” św. Teresy od Jezusa. Lektura wymagała dużo wysiłku, ale jednocześnie budziła we mnie coraz większy zachwyt, który pozostał aż do dziś. Tak więc do udziału w Studium Duchowości Karmelitańskiej zaprosiła mnie… św. Teresa Wielka – doktor Kościoła – powiedziała katechetka Dorota Harkot.

Nauka potrwa w sumie cztery semestry, a zajęcia zaplanowano w dwa wtorki miesiąca.

print