Kapituła Medalu „Za twórczy wkład w kulturę chrześcijańską” zwraca się z prośbą o zgłaszanie kandydatów osób do wyróżnienia tym medalem – statuetką w uznaniu za wkład w krzewienie kultury chrześcijańskiej w roku 2016.

Zgłoszenia kandydatów, z uzasadnieniem wniosku oraz krótkim życiorysem osoby zgłoszonej,  można przesyłać do 26 października na adres: Archikonfraternia Literacka w Bydgoszczy, ul. ks. Jerzego Popiełuszki 3, 85-863 Bydgoszcz lub skan podpisanego wniosku na adres: akl@akl.bydgoszcz.pl

Ogłoszenie i wręczenie medali tegorocznym laureatom odbędzie się podczas uroczystej inauguracji obchodów XXXV Tygodnia Kultury Chrześcijańskiej w Bydgoszczy pod przewodnictwem biskupa ordynariusza Jana Tyrawy 6 listopada w katedrze bydgoskiej.

print