Kilkadziesiąt dzieci wzięło udział w VI Międzyprzedszkolnym Anglojęzycznym Przeglądzie Recytatorskim „Poetry Out Loud”, który 28 lutego został zorganizowany przez Katolickie Niepubliczne Przedszkole św. Jadwigi Królowej.

Placówka oferuje m.in. katolickie i patriotyczne wychowanie, a także codzienną naukę języka angielskiego. – To działanie kształci pamięć, uczy sztuki słowa i abecadła teatru” – tak o przeglądzie powiedziała Cecylia Talaczyńska. Dyrektor Katolickiego Niepublicznego Przedszkola św. Jadwigi Królowej w Bydgoszczy, które od początku jest gospodarzem tego wydarzenia, jest zdania, że zasadniczy cel przeglądu – a więc popularyzacja języka angielskiego – związany jest nieodłącznie z kształceniem u dzieci umiejętności dzielenia się słowem poezji oraz radosnego przeżywania wspólnego spotkania.

Wszyscy uczestnicy VI Międzyprzedszkolnego Anglojęzycznego Przeglądu Recytatorskiego „Poetry Out Loud” otrzymali dyplomy i upominki. – Dzieci nie boją się nowych wyzwań. Chętnie podejmują wysiłek, bo jego rezultat jest szybko widoczny i nagradzany uznaniem widzów. Niemniej ważna jest też druga strona medalu, choć nieuświadamiana przez dzieci. Przygotowanie występów jest niezastąpioną szkołą uspołeczniania, pracy w zespole budującym wspólne dzieło. To działanie kształci pamięć, uczy sztuki słowa i abecadła teatru – dodała dyrektor Cecylia Talaczyńska.

Talentom najmłodszych przyglądała się komisja w składzie: Bernadeta Gierszewska – nauczycielka i tłumaczka języka angielskiego, Krystyna Karpińska – nauczycielka-konsultantka z Pracowni Wspierania Edukacji Elementarnej Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli, Katarzyna Torzewska – ekspertka pedagogiki specjalnej i założycielka przedszkoli w Bydgoszczy i Koronowie oraz Cecylia Talaczyńska – dyrektor Przedszkola św. Jadwigi Królowej.

Ocena, między innymi poprawności językowej, stopnia trudności wybranego tekstu, sposobu recytacji, a także stroju i rekwizytów wykonawców, doprowadziła do wyróżnienia 8 osób: Pauli Grubby (3 lata) z Przedszkola Niepublicznego Bajka za wiersz pt. „Where Are My Glasses„, Konstancji Zamiar (3 lata) z Katolickiego Niepublicznego Przedszkola św. Jadwigi Królowej za wiersz pt. „Animal Poem”, Eryka Ratajczaka (5 lat) z Przedszkola nr 34 Mali Odkrywcy za wiersz pt. „Every Time I Climb a Tree”, Blanki Tużnik (6 lat) z Przedszkola nr 80 Królestwo Maciusia za wiersz pt. „Bessie’s Song to Her Doll”, Filipa Mrozka (6 lat) z Przedszkola nr 48 Pod Sosnami za wiersz pt. „Mother Doesn’t Want a Dog”, Jakuba Ławniczaka (6 lat) z Przedszkola nr 31 za wiersz pt. „Who You Gonna Be”, Gabrieli Ostrowskiej (6 lat) z Przedszkola Angielskojęzycznego nr 28 Mały Poliglota za wiersz pt. „The Slouch”, Adama Łubianki (5 lat) z Zespołu Szkół Katolickich za wiersz pt. „Opposite Day”.

KATARZYNA BURCZYK

print