Katolickie Niepubliczne Przedszkole św. Jadwigi Królowej w Bydgoszczy było organizatorem VII Międzyprzedszkolnego Anglojęzycznego Przeglądu Recytatorskiego „Poetry Out Loud”. Umiejętności uczestników manifestowane stopniem trudności prezentowanego tekstu, sposobem recytacji, a także strojem wraz z rekwizytami, oceniało profesjonalne jury.

W przeglądzie wzięło udział 33 uczestników z 18 placówek. Celem corocznego spotkania jest popularyzacja języka angielskiego, a co za tym idzie, kształcenie u najmłodszych umiejętności dzielenia się słowem poezji. W jury zasiedli: Maria Gładyszewska z Zakładu Pedagogiki Wczesnoszkolnej i Przedszkolnej Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Krystyna Karpińska z Pracowni Wspierania Edukacji Elementarnej Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy, Cecylia Talaczyńska – dyrektor Katolickiego Niepublicznego Przedszkola św. Jadwigi Królowej w Bydgoszczy oraz Magdalena Zawiszewska – lektorka z Centrum Języków Obcych WSB w Bydgoszczy.

Wszyscy uczestnicy otrzymali dyplomy i upominki. Natomiast wyróżnienia zdobyli: Antonina Gogolewska (6 lat) z Przedszkola nr 80 „Królestwo Maciusia” za wiersz pt. „Mother Doesn’t Want a Dog”, Wiktoria Bucior (4 lata) z Katolickiego Niepublicznego Przedszkola św. Jadwigi Królowej za wiersz pt. „You and I”, Emma Stefanek (4 lata) z Niepublicznego Przedszkola Anglojęzycznego „Tęczowa Kraina” za wiersz pt. „Brown Bear, Brown Bear What Do You See?”, Kalina Kotowska (6 lat) z Przedszkola Niepublicznego Bajkolandia za wiersz pt. „Families”, Julian Małek (6 lat) z Przedszkola nr 34 „Mali Odkrywcy” za wiersz pt. „Elephant”, Nadia Nowakowska (5 lat) z Przedszkola nr 34 „Mali Odkrywcy” za wiersz pt. „Sick”, Aleksandra Pokrzywiec (6 lat) z Przedszkola nr 28 „Mały Poliglota” za wiersz pt. „Hot Sun”, Eryk Ratajczak (6 lat) z Collegium Catholicum Bydgostiense Zespołu Szkół Katolickich Pomnika Jana Pawła II za wiersz pt. „Crocodile’s Toothache”.

Nagrody w przeglądzie ufundowali sponsorzy, a patronat medialny objął m.in. Przewodnik Katolicki.

Tekst: MJ
Zdjęcia: Tadeusz Grzelczak

print