Ponad siedemdziesiąt osób, w tym 52 delegatów, m.in. z Łomży, Warszawy, Krakowa, Żywca, Dąbrowy Tarnowskiej, Gniezna, Chełmna, uczestniczyło w Zgromadzeniu Krajowym Wincentyńskiej Młodzieży Maryjnej, które zostało zorganizowane na terenie bazyliki św. Wincentego a Paulo w Bydgoszczy.

Trzy dni zostały wypełnione modlitwą, radosnym wielbieniem Boga i sprawozdaniem z działalności ustępującego zarządu. W czasie specjalnej sesji kandydaci na stanowiska w zarządzie odpowiadali na pytania delegatów, po czym miały miejsce wybory.

Wincentyńska Młodzież Maryjna to międzynarodowe stowarzyszenie, skupiające młodzież oraz dzieci przy parafiach oraz domach Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia i Księży Misjonarzy św. Wincentego a Paulo, zostało założone na życzenie Najświętszej Maryi Panny, które usłyszała św. Katarzyna Labouré. Miało to miejsce podczas objawień w Paryżu 18 lipca 1830 roku. – Maryja chciała, aby nasze stowarzyszenie poprzez szerzenie kultu Cudownego Medalika mogło równocześnie wychowywać młodych ludzi, tak by poprzez naśladowanie cnót Maryi mogli się oni zbliżać do Jezusa – powiedział ks. Maciej Musielak CM, który od 2017 roku z woli generała Zgromadzenia Księży Misjonarzy został mianowany dyrektorem krajowym Stowarzyszenia Wincentyńskiej Młodzieży Maryjnej.

Wincentyńska Młodzież Maryjna w Polsce zrzesza około tysiąca osób. Krajowe struktury funkcjonują w trzech prowincjach sióstr szarytek – krakowskiej, warszawskiej oraz chełmińsko-poznańskiej. Według statutu stowarzyszenie ma charakter świecki, więc siostry i księża mają zadanie pomagania młodym ludziom w prowadzeniu formacji, nie obejmując funkcji w zarządzie. – Wspólnota Wincentyńskiej Młodzieży Maryjnej jest dla mnie wsparciem. Dzięki grupie mam wciąż możliwość stałej nauki wartości i prawd niezbędnych do pięknego życia w wierze chrześcijańskiej, m.in. bezinteresownej miłości, szacunku do drugiej osoby, wagi słowa – powiedziała 17-letnia Julia Krajza z Łomży, będąca w stowarzyszeniu od trzech lat.

Nowym przewodniczącym stowarzyszenia w Polsce została Marlena Wyskok, wiceprzewodniczącym – Ewelina Siejak, sekretarzem – Iwona Nowak, zaś skarbnikiem – Beata Gąsiorowska.

Tekst: MJ/KAI
Zdjęcia: Marcin Kukliński

print