Realizując postanowienia Instrukcji KEP o muzyce kościelnej z 14 października 2017 roku, by we wszystkich kościołach katedralnych, bazylikach i sanktuariach (…) celebrowana była Msza Święta w języku łacińskim z udziałem scholi gregoriańskiej (nr 63a), Parafia Katedralna pw. św. Marcina i Mikołaja w Bydgoszczy wraz z Centrum Formacji Liturgicznej Diecezji Bydgoskiej oraz Męskim Zespołem Chorałowym, zapraszają w każdą pierwszą niedzielę miesiąca o godz. 16:30 na celebrację Mszy Świętej w języku łacińskim ze śpiewem gregoriańskim.

GRAFIKA

print