Msza Święta w bydgoskiej katedrze stanowiła dziękczynienie za posługę sióstr ze Zgromadzenia Sióstr Maryi Niepokalanej. Marianki przybyły do grodu nad Brdą dokładnie 5 sierpnia 1947 roku. Od początku powołania diecezji bydgoskiej swoją służbę pełniły prowadząc rezydencję pierwszego biskupa.

Eucharystii przewodniczył bp Jan Tyrawa. – Dziękuję siostrom za ich długoletnią obecność w Bydgoszczy. Przede wszystkim za świadectwo pewnej mądrości życia, która jest obca współczesnemu światu, ponieważ dzisiaj nie mówimy o ofierze, poświęceniu, oddaniu – powiedział w rozmowie ordynariusz.

Zgromadzenie zostało założone w 1854 roku we Wrocławiu przez Sługę Bożego ks. Jana Schneidera – człowieka głębokiej wiary, niezłomnej nadziei i ofiarnej miłości. Duchowny, który żył w latach 1824-1876, swoją służbę poświęcił zagrożonym moralnie dziewczętom. Jego wezwanie, aby „biec ratować dusze”, nie pozostało bez echa. Maryja Niepokalana, której ks. Schneider zawierzył swoje życie i dzieło, stała się patronką wspólnoty.

Historia posługi sióstr w Bydgoszczy każe się cofnąć do 1947 roku. Wówczas przy parafii farnej powstało przedszkole, które miały poprowadzić właśnie siostry. Zamieszkały one w pobliżu najstarszej świątyni miasta. Przez kolejne lata dbały o bieliznę dla świątyni farnej i kościoła Klarysek. Pomimo tego, że przedszkole w 1954 roku przejęła Caritas, siostry prowadziły katechezę dla dzieci. Niestety w 1960 roku władze oświatowe odebrały zgromadzeniu przedszkole, nakazując eksmisję z budynku. Zgromadzenie Sióstr Maryi Niepokalanej przeniosło się na Farną 8, podejmując posługę w zakrystii, kancelarii parafialnej oraz w katechizacji.

Od 2004 roku siostry posługiwały w rezydencji pierwszego pasterza diecezji bydgoskiej. – Starałyśmy się jak najlepiej, aby ksiądz biskup czuł się jak w domu – powiedziała siostra M. Urszula Małż SMI. Przełożona bydgoskiej wspólnoty marianek przed przyjściem do Bydgoszczy pracowała m.in. w Paryżu oraz na Korsyce. Niedługo wróci do Francji, aby podjąć posługę w domu dla pielgrzymów w Lourdes.

Prowincja Polska Zgromadzenia Sióstr Maryi Niepokalanej stanęła przed problemem szybkiego zmniejszania się liczby jej członkiń – stąd decyzja władz o zamknięciu placówki w Bydgoszczy. „Dziękuję za piękne świadectwo współpracy dla dobra Kościoła” – napisała w specjalnym piśmie do ordynariusza przełożona generalna s. M. Sybilla Kołtan SMI.

Już wkrótce pracę w rezydencji biskupa podejmą Służebnice Prawdy Bożej, Katechetki Rodzin.

Tekst i zdjęcia: Marcin Jarzembowski/KAI

Na głównym zdjęciu od lewej: s. M. Urszula SMI, s. M. Irmina SMI (świętująca 60. rocznicę ślubów zakonnych) oraz s. M. Daria SMI.

print