„Świat patrząc na człowieka, ma dostrzec relację, jaka istnieje między Bogiem a Jego stworzeniem” – mówił 7 października biskup ordynariusz Jan Tyrawa w Bazylice Królowej Męczenników. Przewodniczył on Mszy św. w 35. rocznicę powstania parafii Matki Boskiej Królowej Męczenników w Bydgoszczy.

Pasterz diecezji, odwołując się do liturgii słowa, przypomniał, że Bóg stwarza człowieka na swój obraz i podobieństwo jako mężczyznę i kobietę, a świat patrząc na człowieka, ma dostrzec relację, jaka istnieje między Bogiem a Jego stworzeniem – Ma dostrzec przymierze, jakie Bóg zawiera z narodem izraelskim, czyniąc go swoim ludem. Narodem, który zobowiązał się do wierności, posłuszeństwa. Ma dostrzec to, co łączy mężczyznę i kobietę,  na wzór miłości Chrystusa do Kościoła, jako podstawy rzeczywistości sakramentu małżeństwa – przypomniał.

Parafię Matki Boskiej Królowej Męczenników w Bydgoszczy erygowano 7 października 1983 roku, ustanawiając jej pierwszym proboszczem ks. prałata Zygmunta Trybowskiego (zmarłego w 2002 roku). Świątynia usytuowana jest przy wejściu do Doliny Śmierci, która podczas terroru II wojny światowej stała się miejscem masowych egzekucji. Z rąk hitlerowców zginęło w niej 48 procent profesorów szkół średnich, około 33 procent duchownych, 15 procent nauczycieli szkół powszechnych i prawie 14 procent lekarzy oraz prawników.

O miejsce, stanowiące ważną przestrzeń w martyrologii, upomniał się bł. Jan Paweł II. – Najważniejszą częścią tej parafii jest jej duchowy rozwój. To wspaniali kapłani, którzy tutaj pracowali i zostawili swoje serce, aby ta wspólnota mogła być miejscem szczególnej modlitwy i charyzmatu – powiedział proboszcz ks. prałat Jan Andrzejczak.

Przełomowym wydarzeniem w historii parafii było wydanie przez pasterza diecezji bydgoskiej specjalnego dekretu ustanawiającego świątynię Matki Boskiej Królowej Męczenników sanktuarium. Dokonało się to 7 października 2008 roku. Kolejne wydarzenia doprowadziły do tego, że biskup ordynariusz wystąpił do Stolicy Apostolskiej z prośbą, aby to miejsce modlitw, spotkań, pielgrzymek, podnieść do godności kościoła papieskiego. Uroczystości, w czasie których odczytano bullę papieską, miały miejsce 15 września 2014 roku.

Osobnym rozdziałem tej parafii jest działające przy niej Centrum Kultury Katolickiej Wiatrak, które po przekształceniach jest dzisiaj fundacją. Ludzie wielu pokoleń wraz z prezesem ks. Krzysztofem  Buchholzem tworzą szczególną przestrzeń działalności społecznej, kulturalnej.

Suma odpustowa była jednocześnie modlitwą o Boże błogosławieństwo na  rozpoczęcie nowego roku akademickiego Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich.

Tekst: MJ/KAI
Zdjęcia: Wiesław Kajdasz

print