W czasie Wielkiego Postu w 2017 roku przeprowadziliśmy w naszej diecezji akcję „BUDUJEMY SZKOŁĘ W CZADZIE”. W każdej parafii zbieraliśmy fundusze na budowę szkoły w Doumougou, w nowej misji ks. Jakuba Szałka, kapłana pochodzącego z naszej diecezji. Udało się wtedy zebrać ponad 170 tys. złotych, dzięki czemu w misji księdza Jakuba wybudowano dwa budynki. Aby jednak potrzeby edukacyjne tamtej społeczności zostały w pełni zaspokojone, trzeba jeszcze wybudować ostatnią część tego kompleksu i go wyposażyć. Pragniemy – jako diecezja – pomóc w dokończeniu tego wielkiego dzieła. W związku z tym, zgodnie z sugestią Księdza Biskupa,  przeprowadzimy jeszcze jedną zbiórkę na ten cel. Mamy nadzieję, że także podczas tegorocznego Wielkiego Postu wielu Diecezjan włączy się w to dzieło i w możliwie krótkim czasie uda się budowę szkoły w Doumougou zakończyć.

W każdej parafii są już specjalne puszki, do których każdy będzie mógł złożyć swoją wielkopostną jałmużnę.

Na plakacie (także w każdej parafii) dostępny jest numer konta (69 1600 1185 0004 0807 2568 7001), gdzie gromadzone będą środki na to wielkie dzieło. Wpłacając na konto, prosimy o dopisek „Szkoła w Czadzie 2019”.

print