„Przedszkole jest dziełem odczytującym charyzmaty świętej patronki i mieści się w nim troska Kościoła, który poprzez wspólnotę dzieci, ich rodziców, pracowników, stwarza warunki wszechstronnego rozwoju dziecka, także poprzez język obcy” – powiedziała dyrektor Cecylia Talaczyńska.

Anglojęzyczny Przegląd Recytatorski „Poetry Out Loud” Katolickie Niepubliczne Przedszkole Świętej Jadwigi Królowej w Bydgoszczy organizuje już od ośmiu lat. Jest to przegląd, który wymaga od dzieci i nauczycieli sporego nakładu pracy, ale cieszy się niezmiennie dużym zainteresowaniem placówek przedszkolnych, bowiem sztuka słowa, w przeciwieństwie do muzyki czy też plastyki, rzadko bywa przedmiotem konkursowym na etapie edukacji wczesnoszkolnej.

W tegorocznym przeglądzie, który odbywał się pod patronatem „Przewodnika Katolickiego”, wzięło udział 34 dzieci z 21 bydgoskich i podbydgoskich przedszkoli.

W jury zasiadły: nauczycielka, konsultantka w Kujawsko-Pomorskim Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy Justyna Adamska, dyrektor Katolickiego Niepublicznego Przedszkola św. Jadwigi Królowej w Bydgoszczy Cecylia Talaczyńska, ekspert pedagogiki specjalnej i założycielka przedszkoli w Bydgoszczy i Koronowie Katarzyna Torzewska, koordynator w Centrum Języków Obcych WSB Magdalena Zawiszewska.

Wszyscy uczestnicy otrzymali dyplomy i upominki. Wyróżnieni zostali: Iga Twardowska (5 lat) z Przedszkola nr 9, Alan Fuss (6 lat) z Przedszkola Niepublicznego Bajkolandia, Joanna Wiśniewska (6 lat) z Przedszkola nr 28  Angielskojęzycznego „Mały Poliglota”, Hanna Malinowska (4 lata) z Przedszkola nr 28 Angielskojęzycznego „Mały Poliglota”, Eliza Zygmuntowicz (6 lat) z Niepubliczne Przedszkole Językowo-Artystycznego Kolorowe Kredki, Maja Błasiak (5 lat) z Przedszkola nr 80 „Królestwo Maciusia”, Karolina Grabska (6 lat) z Przedszkola  Niepublicznego „Bajka” oraz Paweł Sokół (6 lat) z Niepublicznego Przedszkola Anglojęzycznego „Tęczowa Kraina”.

Oprac. KATARZYNA BURCZYK

print