„Sprawowanie tej Ofiary i uczestnictwo w Niej niech stanie się źródłem mocy dla realizacji postanowień kapituły jak i charyzmatu zakonu” – powiedział bp Jan Tyrawa.

Ordynariusz diecezji bydgoskiej, który przewodzi duchowo Wielkiemu Przeoratowi Polski, wygłosił w Bazylice Archikatedralnej Męczeństwa św. Jana Chrzciciela w Warszawie homilię podczas Mszy Świętej, w trakcie której miała miejsce ceremonia międzynarodowej inwestytury Rycerskiego i Szpitalnego Zakonu św. Łazarza z Jerozolimy. Modlitwie przewodniczył biskup pomocniczy archidiecezji warszawskiej Michał Janocha.

Spotkanie w katedrze było jednocześnie zwieńczeniem posiedzenia Kapituły Generalnej Rycerskiego i Szpitalnego Zakonu św. Łazarza z Jerozolimy. Przy ołtarzu oprócz biskupów stanęli: wikariusz biskupi do spraw zakonnych i Oficjał Sądu Biskupiego oraz wikariusz Komandorii Podkarpackiej ks. kanonik Ryszard Mazurkiewicz ECLJ, wikariusz Wielkiego Przeoratu Polski ks. prałat Józef Bar ECLJ, ks. prałat Józef Kubalewski ECLJ i ks. prałat Wojciech Przybyła SChLJ z diecezji bydgoskiej oraz ks. Marcin Kwiatkowski SChLJ z archidiecezji gnieźnieńskiej. – Zakon św. Łazarza pozostaje wierny zasadzie pomocy chorym, rannym, niedołężnym i wszystkim potrzebującym. «Atavis et Armis» – poprzez przykład przodków, tradycję oręża wyraża się pomoc humanitarna i medyczna – mówił bp Tyrawa.

Nawiązał również do obecnej działalności zakonu, wskazując m.in. na prowadzenie opieki perinatalnej. Jej celem jest wsparcie rodziców oczekujących narodzin poważnie chorego dziecka, u którego wykryto w okresie ciąży wady letalne. Wady, które mimo leczenia nie dają szansy na przeżycie.

W obradach oraz uroczystości uczestniczyli m.in. Wielki Mistrz Rycerskiego i Szpitalnego Zakonu św. Łazarza z Jerozolimy Jan hrabia Dobrzenský z Dobrzenic, książę Charles-Philippe Marie Louis d’Orléans, władze zakonu, przedstawiciele jego struktur z Polski, Czech, Francji, Czarnogóry, Węgier, Belgii, Wielkiej Brytanii, USA, Holandii, Włoch i Hiszpanii. Kapituła Generalna była miejscem dyskusji o sytuacji zakonu oraz jego planach na przyszłość.

Rycerski i Szpitalny Zakon św. Łazarza z Jerozolimy jest jedną z najstarszych chrześcijańskich instytucji szpitalnych i rycerskich, w skład której wchodzą duchowni przeorzy i kapelani oraz kawalerowie i damy, będący świeckimi członkami, oddanymi życiu w zgodzie z zasadami chrześcijańskiej wiary i miłosierdzia wobec innych. Organizacja, która jest znana na całym świecie, przeżywa rozwój również w polskich diecezjach. Wielki Przeorat Polski powstał w Rzymie w roku 2016. Dziś składa się z dwóch komandorii: Kujawsko-Pomorskiej i Podkarpackiej.

Tekst: Marcin Jarzembowski
Zdjęcia: Andrzej Mamys

print