Bydgoszcz stała się miejscem ogólnopolskiej konferencji „Muzyka sakralna w wymiarze kulturowo-edukacyjnym”. Centrum stanowiły wykłady w Domu Polskim, ale nie zabrakło również warsztatów śpiewu chorałowego, improwizacji organowej oraz gry liturgicznej.

W dwudniowym programie znalazł się także „Panel Młodego Naukowca”, a całość zwieńczyła Msza Święta w nadzwyczajnej formie rytu rzymskiego w kościele Najświętszego Serca Pana Jezusa.

Konferencja zorganizowana przez Katedrę Muzyki Kościelnej Akademii Muzycznej im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy przy współudziale Referatu ds. muzyki kościelnej Diecezji Bydgoskiej adresowana była do muzyków kościelnych oraz osób interesujących się zagadnieniami muzyki sakralnej. – Jakość́ muzyki kościelnej leży w centrum uwagi biskupów, księży i muzyków kościelnych. Również̇ środowiska akademickie w Polsce, poprzez prowadzone badania naukowe oraz praktyczną edukację, podejmują̨ działania mające na celu utrzymanie, a czasami przywrócenie właściwej jakości muzyki liturgicznej. Nasza konferencja naukowa była doskonałą okazją do tego, aby podnieść́ poziom wiedzy i umiejętności organistów, kantorów czy dyrygentów chórów w zakresie wykonawstwa śpiewów chorałowych czy gry liturgicznej – powiedział kierownik rady naukowej konferencji prof. AM w Bydgoszczy dr hab. Mariusz Mróz.

Wydarzenie zostało objęte honorowym patronatem przez biskupa ordynariusza Jana Tyrawę oraz JM rektor Akademii Muzycznej w Bydgoszczy prof. dr hab. Elżbietę Wtorkowską.

Więcej w Przewodniku Katolickim.

Tekst: Marcin Jarzembowski
Zdjęcia: Marcin Jarzembowski, Adam Kujawski

 

print