16.01.2023

Tradycją lat ubiegłych – od 18 do 25 stycznia – chcemy trwać na modlitwie o Jedność Chrześcijan, któremu towarzyszyć będzie hasło: „Czyńcie dobro; szukajcie sprawiedliwości” (por. Iz 1,17).

Zapraszam wszystkie wspólnoty chrześcijańskie wraz z duszpasterzami na nieszpory ekumeniczne, które sprawowane będą 25 stycznia o godz. 18.00 w kościele Najświętszej Maryi Panny z Góry Karmel w Bydgoszczy (ul. Spacerowa 69).

Niech nasze zjednoczone wołanie do Boga będzie świadectwem poszukiwania jedności w drodze do naszego Ojca w niebie.

+ Krzysztof Włodarczyk
Biskup Bydgoski

print