28.01.2023

„Tożsamość osób konsekrowanych przejawia się bardziej w tym, kim są niż w tym, co robią” – mówił w Katedrze św. Marcina i Mikołaja w Bydgoszczy bp Krzysztof Włodarczyk. W bliskości obchodów Światowego Dnia Życia Konsekrowanego, wspólnoty żeńskie i męskie, wśród nich dziewice i wdowy, dziękowały za dar powołania.

Biskup przypomniał słowa papieża Franciszka, który kończąc Rok Życia Konsekrowanego podkreślił, że: „osoby konsekrowane wezwane są przede wszystkim do bycia ludźmi spotkania”. Powiedział, że „swoją doskonałość trzeba odkrywać we wspólnocie – z Bogiem i drugim człowiekiem”. – W czasach, kiedy świat podkreśla znaczenie wydajności, osoba konsekrowana jest powołana, by świadczyć o znaczeniu osobistego spotkania, i „tracenia czasu”. Po to, by być w bliskiej relacji – mówił.

Według bp. Krzysztofa Włodarczyka istotą powołania do życia konsekrowanego nie są specyficzne formy aktywności i charyzmatów, lecz tożsamość osoby konsekrowanej. – To powołanie do wyjątkowej więzi z Chrystusem, która wynika z naśladowania Go w najbardziej radykalny sposób, jaki jest osiągalny dla ludzi w uwarunkowaniach życia doczesnego – powiedział.

Istotą życia wspólnotowego i więzi – jak zaznaczył dalej bp – powinna być ostatecznie miłość. – Człowiek nie może żyć bez miłości. Inaczej pozostaje dla siebie istotą niezrozumiałą, jego życie jest pozbawione sensu. Wspólnota, w której nie ma szczerości, głębokiej bliskości, autentycznej przyjaźni, miłości, pozostaje w strukturach czysto formalnych. Mówienie o miłości staje się wówczas iluzją. Miłość bez konkretów staje się kwietyzmem i utopią – dodał.

Biskup Bydgoski zaapelował, by osoby konsekrowane nigdy nie zapomninały, że źródłem świętości ich życia, nie jest doczesna aktywność, ale miłosierna miłość Boga.

Osoby konsekrowane spotkały się także w Domu Polskim. – Modlitwa, charyzmat i świadectwo – to zagadnienia, na które chciałbym zwrócić uwagę – mówił podzczas konferencji ks. Sławomir Bar CM. – Musimy powracać do modlitwy i Eucharystii, która jest źródłem tego, byśmy sobie poradzili w tym świecie. W Apokalipsie św. Jana jest napisane: „Ale mam przeciw tobie to, że odstąpiłeś od twej pierwotnej miłości”. Mamy przypomnieć sobie dlaczego weszliśmy do naszych wspólnot zakonnych, po co w nich żyjemy. No i bycie świadkiem Jezusa – mamy być z tego dumni, niosąc wiarę, nadzieję i miłość. Nie mamy podobać się światu, ale być jego solą oraz smakiem – dodał proboszcz parafii św. Wincentego a Paulo w Bydgoszczy ze Zgromadzenia Księży Misjonarzy. – To spotkanie ma nas uwrażliwić na odnowienie drogi w Kościele, byśmy coraz bardziej stawali się światłem dla świata, idąc w stronę większego umiłowania Chrystusa – na kolanach i w drugim człowieku – podsumowała – s. M. Kamila Skorupka z Szensztackiego Instytutu Sióstr Maryi, referentka ds. życia konsekrowanego.

W diecezji bydgoskiej istnieje osiem wspólnot zakonnych męskich, trzynaście żeńskich. Rodzinę osób życia konsekrowanego tworzą również dziewice, wdowy oraz osoby żyjące w ukryciu.

Tekst, zdjęcia, nagranie: Marcin Jarzembowski

print