Bractwo męskie założone w r. 1507 przy kościele i klasztorze pw. św. Jana w Warszawie; Dom Bydgoski, jedyny pozawarszawski, został założony w 1982 r. Członkowie bractwa wcielają w życie wartości chrześcijańskie i narodowe, a także służą społeczeństwu poprzez dzieła charytatywne oraz zajmując się upowszechnianiem kultury, głównie w jej chrześcijańskim wymiarze.

 

Siedziba: ul. Ks. J. Popiełuszki 3, 85-863 Bydgoszcz, akl@akl.bydgoszcz.pl

 

Senior Domu Bydgoskiego: Aleksander Grzybek, tel. 606-787-458, agrzybek@akl.bydgoszcz.pl

 

Członkowie Zarządu:

Jerzy Kąkol, jerzykak@wp.pl

Stefan Pastuszewski, tel. 52 321 24 04, akant24@wp.pl

Tadeusz Pikul, sekretariat@tkch.pl

Zbigniew Armada

 

Komitet Organizacyjny Tygodnia Kultury Chrześcijańskiej:

Aleksander Grzybek

Albin Zieliński, tel. 509 848 201, albinziel@o2.pl

 

Strona internetowa: www.akl.bydgoszcz.pl

 

Kapelan: ks. prał. Józef Kubalewski, tel. 52 361 97 19, kustosz.meczennicy@wp.pl

print