Grupy Modlitwy są stowarzyszeniem świeckim, powstałym z inicjatywy św. ojca Pio, w odpowiedzi na potrzeby duchowe epoki, zwłaszcza na apel papieża Piusa XII, który zwrócił się do kapłanów, by zakładali grupy modlitwy o pokój i pojednanie między ludźmi, dotkniętymi tragedią wojen światowych XX wieku.

Grupy powinny kierować się ogólnymi zasadami franciszkańskiej duchowości przekazanej przez ojca Pio:

  • pełnym i bezwarunkowym przylgnięciem do nauki Kościoła katolickiego, kierowanym przez papieża i biskupów;
  • posłuszeństwem papieżowi i biskupom, których rzecznikiem jest kapłan, dyrektor duchowy, mianowany przez biskupa;
  • modlitwą z Kościołem, za Kościół i w Kościele, z czynnym uczestnictwem w życiu liturgicznym i sakramentalnym, przeżywanym jako szczyt wewnętrznej jedności z Bogiem;
  • wynagradzaniem poprzez udział w cierpieniach Chrystusa według nauki Świętego Pawła;
  • czynną miłością, niosąca ulgę cierpiącym i potrzebującym, jako praktyczne urzeczywistnienie miłości do Boga. 

Grupy Modlitwy św. Ojca Pio w diecezji bydgoskiej:

Klasztor Braci Kapucynów – Bydgoszcz „KLARYSKI”

Parafia Chrystusa Króla – Bydgoszcz-Błonie 

Parafia Świętych Braci Męczenników – Bydgoszcz-Wyżyny 

Parafia Matki Bożej Fatimskiej – Bydgoszcz – Wyżyny 

Sanktuarium Krzyża Świętego – Kcynia 

Parafia św. Ojca Pio – Zamość

Parafia św. Marcina Biskupa – Wyrzysk

Parafia św. Alberta Chmielowskiego – Występ

Parafia św. Michała Archanioła – Dębowo

Parafia św. Wawrzyńca – Gołańcz

Parafia św. Wincentego a Paulo – Bydgoszcz

 

Diecezjalnym koordynatorem GMOP jest: ks. Roman Sosnowski – rombyd72@gmail.pl

https://www.facebook.com/groups/303660659116156

 

 

 

print