Fundacja KEP „Dzieło Nowego Tysiąclecia”

www.dzielo.pl

W dniach 1-30 września trwa nabór do programu stypendialnego, według kryteriów i procedury zamieszczonej poniżej.
Stypendium Fundacji

Do programu stypendialnego w Diecezji Bydgoskiej mogą zostać włączeni tylko uczniowie gimnazjów. Stypendium wypłacane jest począwszy od miesiąca przyznania do czerwca bieżącego roku szkolnego. Po zakończeniu roku szkolnego, uczeń rozlicza się z otrzymanych pieniędzy i składa, jeśli chce, po raz kolejny wymagane dokumenty w celu przedłużenia stypendium na kolejny rok szkolny. Stypendium może być kontynuowane do skończenia studiów, jeśli oczywiście stypendysta nadal spełnia wymagane warunki.

Procedura przyznania stypendium

1. Koordynator ogłasza nabór do programu stypendialnego. Informacja o naborze zostaje zamieszczona na stronie internetowej Diecezji Bydgoskiej oraz przesłana Księżom Proboszczom i Katechetom.

2. Kandydat przesyła do Koordynatora, w podanym terminie naboru, Kartę Informacyjną Kandydata (Karta Informacyjna Kandydata, po którą należy zgłosić się do swojego Księdza Proboszcza lub Katechety, nie jest Wnioskiem!).

3. Po zakończeniu naboru, spośród otrzymanych Kart Informacyjnych, Koordynator wybiera tyle osób, ile ma przyznanych miejsc i loguje na www.stypendysta.pl.

4. Zalogowany kandydat otrzymuje, na podany w Karcie Informacyjnej adres, maila z dalszymi instrukcjami. W ciągu dwóch tygodni wypełnia wniosek elektroniczny, drukuje go, kompletuje potrzebne dokumenty (na kopiach obowiązkowo potwierdzenie zgodności z oryginałem) i wysyła do Koordynatora. Koordynator sprawdza wniosek i dokumenty, opiniuje i wysyła do biura Fundacji.

5. Biuro Fundacji po otrzymaniu dokumentów przyznaje lub nie stypendium. O decyzji mailowo zostaje poinformowany zainteresowany.

Kryteria otrzymania stypendium w roku szkolnym 2016/2017:

1. Pozytywna opinia Księdza Proboszcza, Katechety i Wychowawcy;

2. Wiek – tylko II i III klasa gimnazjum;

3. Średnia ocen powyżej 4,8 oraz dodatkowe osiągnięcia w nauce, wolontariacie, sporcie itd.;

4. Dochód na osobę w rodzinie na miesiąc do 1295 zł brutto (Do dochodu wliczamy: przychód z PIT poszczególnych członków rodziny, kwotę dochodów z gospodarstwa rolnego, rentę lub emeryturę pobrane w poprzednim roku kalendarzowym, świadczenia z Ośrodka Pomocy Społecznej pobrane w poprzednim roku kalendarzowym, świadczenia alimentacyjne pobrane w poprzednim roku kalendarzowym UWAGA – nie wliczamy do dochodu dopłat unijnych (tylko przedstawiamy informację) oraz dodatku wychowawczego tzw. „500+”);

5. Zamieszkanie na wsi lub w mieście do 20 tys. mieszkańców (w wyjątkowych sytuacjach także w Bydgoszczy

 

Dzięki ofiarom zebranym w czasie XIV Dnia Papieskiego, w roku szkolnym 2015/2016 w Diecezji Bydgoskiej 40 osób uczestniczy w programie stypendialnym Fundacji. Wśród nich jest 8 gimnazjalistów, 15 uczniów szkół średnich i 17 studentów.

 

Pochodzą z 28 parafii:

  • 4 stypendystów – Śmielin;
  • 3 stypendystów – Słupy;
  • 2 stypendystów – Kcynia – Wniebowzięcia NMP, Białośliwie, Samsieczno, Solec Kujawski – Nawrócenia św. Pawła, Sypniewo, Zabartowo, Zakrzewo;
  • 1 stypendysta – Brzoza, Dąbrówka Nowa, Dębowo, Fanianowo Gołańcz, Lipka, Mrocza, Osiek, Osielsko, Radawnica, Radzicz Runowo Krajeńskie, Sicienko, Sławianowo, Smogulec, Solec Kujawski – bł. Bpa Michała Kozala, Ślesin, Wierzchucinek, Więcbork, Złotów -Wniebowzięcia NMP).

 

Koordynator Fundacji w Diecezji Bydgoskiej

ks. Maciej Musiał

Parafia Katedralna pw. św. Marcina i Mikołaja

ul. Farna 2

85-101 Bydgoszcz

e-mail: maciej.musial@dzielo.pl

Młodzi ludzie po raz kolejny uczestniczyli w wakacyjnym obozie organizowanym przez Fundację „Dzieło Nowego Tysiącleciaˮ, który odbył się tym razem w Rzeszowie.

Spotkanie przebiegało pod hasłem: „Bądź chrześcijaninem naprawdęˮ. Słowa te wypowiedział św. Jan Paweł II w czerwcu 1991 roku do kilkuset tysięcy pielgrzymów, zgromadzonych na błoniach przed rzeszowską katedrą. W obozie uczestniczyło 10 gimnazjalistów i 9 licealistów z diecezji bydgoskiej.

Podczas wyjazdu przeżywaliśmy dzień skupienia, a także koncert stypendystów fundacji. Wydarzenia te pomogły nam umocnić naszą więź z Chrystusem i dzielić się z innymi ludźmi radością dzieci Bożych. Mieliśmy również okazję uczestniczenia w zajęciach oraz wykładach na uczelniach rzeszowskich, a podczas „dnia sportu” i „dnia papieskiego” mogliśmy po raz kolejny spędzić wspólnie czas w naszej fundacyjnej rodzinie. Zobaczyliśmy m.in. najważniejsze obiekty znajdujące się w Rzeszowie: rynek i ratusz, okrągłą kładkę dla pieszych, która jest jedynym obiektem tego typu w Europie, multimedialną fontannę. Uczestniczyliśmy także w jednodniowych wycieczkach do Przemyśla, Baszni, Krosna i Bolestraszyc.

Czas spędzony w Rzeszowie był dla nas czasem radości, spotkaniem z przyjaciółmi z całej Polski, ale przede wszystkim wielkim duchowym przeżyciem. Do naszych domów ponownie powróciliśmy umocnieni duchowo i pełni sił, by nieść Boga innym.

Daria Szczepaniak

print