Celem Stowarzyszenia założonego w r. 2001 przy Parafii św. Wincentego à Paulo jest niesienie pomocy dla osób ze środowisk zagrożonych patologiami społecznymi. Stowarzyszenie prowadzi stołówkę dla osób bezdomnych i ubogich, organizuje inną pomoc materialną dla potrzebujących oraz letni wypoczynek dla dzieci.

 

Siedziba: al. Ossolińskich 2, 85-093 Bydgoszcz; 52-322-53-52

Prezes: Anna Stark

Opiekun: ks. Sławomir Bar CM (52-322-53-52)

print