Ustanowiona została aktem notarialnym w r. 2009 przez fundatora – ks. kan. Tomasza Cyla, prob. Par. św. Jadwigi Królowej w Bydgoszczy. Celem Fundacji jest kształtowanie indywidualnych i społecznych postaw dzieci i młodzieży zgodnie z zasadami Kościoła, oraz według których żyła św. Jadwiga Królowa. Fundacja organizuje m. in. wszechstronną pomoc w prowadzeniu Katolickiego Niepublicznego Przedszkola Świętej Jadwigi Królowej w Bydgoszczy.

 

Siedziba: ul. Wojska Polskiego 7, 85-171 Bydgoszcz; fundacja@jadwiga-fundacja.pl

Fundator: ks. kan. Tomasz Cyl (52-552-44-66; jadwiga.bydgoszcz@gmail.com)

Prezes Zarządu: Janusz Sierszulski (513-101-091; janusz_sierszulski@poczta.onet.pl)

Strona internetowa: www.jadwiga-fundacja.pl

print