Ustanowiona w r. 2003 przez Par. MB Królowej Męczenników w Bydgoszczy. Jej celem jest działanie na rzecz rozwoju kultury i sztuki wśród dzieci, młodzieży i dorosłych, w tym także osób niepełnosprawnych. Realizując cele statutowe Fundacja prowadzi rozległą i różnorodną działalność w Domu Jubileuszowym Centrum Kultury Katolickiej „Wiatrak”.

 

Siedziba: ul. Bołtucia 5; 85-791 Bydgoszcz; tel. 52-323-48-10; sekretariat@wiatrak.org.pl

Prezes Zarządu: ks. Krzysztof Buchholz (52-323-48-45; ojczulek@martyria.pl); Członkowie Zarządu: Anna Leszczyńska, Kamila Muszyńska, Tomasz Schmidt, Rafał Zięba

Strona internetowa: www.wiatrak.org.pl

print