Ogólnopolskie Stowarzyszenie założone w Warszawie w r. 1994; w tym samym roku rozpoczyna działalność najpierw Bydgoski, później Kujawsko-Pomorski Oddział. Celem zasadniczym Stowarzyszenia jest inspirowanie realizacji zadań lekarza – nauką Kościoła. Zadanie szczególne to realizacja fundamentalnej zasady etyki i deontologii lekarskiej dotyczącej obowiązku ochrony życia ludzkiego od chwili poczęcia, aż do naturalnej śmierci.

 

Siedziba: ul. Św. Trójcy 26, 85-224 Bydgoszcz

Prezes: dr Jerzy Kąkol (j.kakol4@chello.pl; jerzykak@ozzl.org.pl);

Zarząd: Maria Goc, Maria Handtke, Barbara Kucińska-Klesa, Elżbieta Stefaniak, Małgorzata Świątkowska, Zofia Ruprecht, Alina Zillmann

Strona internetowa: www.ksl.bil.org.pl

Kapelan: ks. dr prał. Bronisław Kaczmarek (52-322-67-37; 52-322-70-94; parafia@trojca.lo.pl)

_____________________________________________________

Katolickie Stowarzyszenie Lekarzy Polskich: kslp.pl

print