Stowarzyszenie założone w r. 2001 przy Par. Zmartwychwstania Pańskiego, ma na celu niesienie pomocy społecznej rodzinom i osobom w trudnej sytuacji rodzinnej. Stowarzyszenie prowadzi środowiskową świetlicę reedukacyjną i socjoterapeutyczną (Ognisko „Lokomotywa”) dla dzieci szkolnych (szkoła podstawowa i gimnazjum) z osiedli Leśne i Bartodzieje.

 

Siedziba: al. Kard. S. Wyszyńskiego 58, 85-620 Bydgoszcz; 52-340-06-22; zmartwych@gmail.com

Prezes Zarządu: Lucyna Pawlicka

Opiekun: ks. Henryk Michalski CM (52-345-36-71/15)

____________________________________________________

Par. Zmartwychwstania Pańskiego: www.zmartwych.pl

print