Stowarzyszenie działające w Krakowie, Skwierzynie i Bydgoszczy (założone w 2004 r.)  przy Zgromadzeniu Księży Misjonarzy św. Wincentego á Paulo. Celem wspólnoty młodzieżowej jest formacja duchowa, czyli poznawanie Pana Boga i siebie, by stać się lepszym człowiekiem oraz niesienie pomocy ludziom ubogim, chorym, potrzebującym pomocy. MM nie jest nastawiona wyłącznie na wierzących, bo zależy jej także na ludziach poszukujących swojej drogi w życiu, lub tych, którzy ją zgubili. Formacja duchowa prowadzona jest w grupach (trzy stopnie hierarchiczne), którym przewodniczy animator. Po rocznym pobycie w grupie przechodzi się obowiązkowo do Diakonii zajmującej się konkretnymi dziełami (Diakonie: Formacyjna, Modlitwy, Miłosierdzia, Schola, Medialna, Teatralna, Dyskusyjna, Kawiarenka, Funkcyjna).

 

Siedziba: al. Ossolińskich 2, 85-093 Bydgoszcz

Wychowawca: ks. Sławomir Bar CM (52-322-53-52)

Strona internetowa: www.misjonarska.org

__________________________________________________

Zgromadzenie Księży Misjonarzy: www.misjonarze.pl

print