Początki Ruchu Światło-Życie sięgają r. 1954, w którym miała miejsce pierwsza oaza rekolekcyjna. Za sprawą założyciela Ruchu – ks. Franciszka Blachnickiego – Ruch obejmujący ludzi różnego wieku i stanów, przekształcił się w tzw. „Ruch Oazowy” lub „Ruch Żywego Kościoła”. Obecna nazwa Ruchu wyraża jego istotę i cel: światło Boże wprowadzane w życie każdego chrześcijanina. Prowadzona w oazach dziecięcych (ODB: Oaza Dzieci Bożych – dzieci ze szkół podstawowych) i młodzieżowych (OND: Oaza Nowej Drogi – gimnazjaliści; ONŻ: Oaza Nowego Życia – młodzież ponadgimnazjalna i akademicka)  formacja, ma przybliżyć członkom wspólnot Pana Jezusa i pomóc, aby przyjęli Go do swego życia. Formacji służą m. in. studium Pisma Św., wspólna modlitwa, praca i zabawa, rekolekcje letnie.

 

Moderator Diecezjalny: ks. Maciej Tyckun (maciejty@wp.pl)

Strona internetowa: www.bydgoszcz.oaza.pl

 

Oazy w bydgoskich parafiach: MB Królowej Męczenników (ONŻ; www.bydgoszcz.oaza.pl/mbkrm); MB Nieustającej Pomocy (ODB); MB Ostrobramskiej (ONŻ); Niepokalanego Poczęcia NMP (ONŻ); Opatrzności Bożej; Przemienienia Pańskiego; św. Andrzeja Boboli (ODB, OND, ONŻ; www.jezuici.pl/oazabydgoszcz); św. Jadwigi Królowej; św. Józefa Rzemieślnika; św. Łukasza Ewangelisty (ODB, ONŻ); św. Maksymiliana Kolbego (ODB, ONŻ); Katedralnej św. Marcina i św. Mikołaja (ODB); św. Marka Ewangelisty (ODB, ONŻ); św. Mateusza Apostoła i Ewangelisty (ODB, OND, ONŻ; www.bydgoszcz.oaza.pl/mateusz); Świętych Polskich Braci Męczenników (ODB); Świętej Trójcy; św. Urszuli Ledóchowskiej (ODB, ONŻ); św. Wojciecha (ODB); Wniebowstąpienia Pańskiego (ONŻ; www.oazawniebowstapienie.bydgoszcz.pl)

_____________________________________________________

Serwis WWW Ruchu Światło-Życie: www.oaza.pl

Założyciel Ruchu Światło-Życie Sługa Boży Ks. Franciszek Blachnicki: www.blachnicki.oaza.org.pl

print