Komitet powstał w 1999 r. Celem jego działania jest przede wszystkim pomoc w stwarzaniu odpowiednich warunków do funkcjonowania i rozwoju Zespołu Szkół Katolickich działającego w obiektach przy ul. Nowodworskiej 17. Komitet prowadzi w tym celu różnorodną działalność w obszarach nauki, oświaty, edukacji i wychowania.

 

Siedziba: ul. Nowodworska 17, 85-120 Bydgoszcz

Przewodniczący Zarządu: Remigiusz Galicki;

___________________________________________________

Zespół Szkół Katolickich – Pomnik Jana Pawła II w Bydgoszczy: www.katolik.bydgoszcz.pl

print