Stowarzyszenie Niesienia Pomocy Osobom Uzależnionym od Alkoholu, Osobom Współuzależnionym oraz Ofiarom Przemocy „Alwernia” powstało w r. 2009 w środowisku skupionym przy Kościele Rektorskim Wniebowzięcia NMP (oo. kapucyni). W działalności opartej na wartościach chrześcijańskich oraz poszanowaniu godności i odrębności drugiego człowieka, Stowarzyszenie niesie pomoc osobom uzależnionym (alkohol, narkotyki, internet, pornografia) i ludziom w trudnej sytuacji społecznej, prowadzi działalność edukacyjną i społeczną dla dzieci i młodzieży.

 

Siedziba: ul. Gdańska 2, 85-005 Bydgoszcz, 52-515-63-70; stowarzyszenie_alwernia@wp.pl

Prezes Zarządu: Stefan Sopel (889-167-591);

Asystent Kościelny: o. Grzegorz Góralski OFMCap (52-345-62-08)

Strona internetowa: www.alwernia.bydgoszcz.pl

print