Jest oddziałem Stowarzyszenia „Bractwo Więzienne” powstałego w 1993 r.; Oddział Kujawsko-Pomorski działa od r. 2003. Celem działalności Stowarzyszenia jest ewangelizacja i pomoc w pracy duszpasterskiej w więzieniach, zgodnie z nauką Kościoła.

 

Siedziba: pl. Kościeleckich 7; 85-033 Bydgoszcz

Korespondencja: Bractwo Więzienne, 85-950 Bydgoszcz 1, skr. poczt. 165, kontakt@bractwowiezienne.bydgoszcz.pl

Prezes Zarządu: Anna Stranz (531-577-585);

Strona internetowa: www.bractwowiezienne.bydgoszcz.pl

__________________________________________________________

Stowarzyszenie „Bractwo Więzienne” w Warszawie: www.bractwowiezienne.ruchy.opoka.org.pl

print