Stowarzyszenie diecezjalne, zrzeszone na szczeblu krajowym i międzynarodowym (Centro Volontari della Sofferenza). Założone we Włoszech w 1947 r.; w Diecezji Bydgoskiej aprobowane przez ks. bp. Jana Tyrawę w r. 2008. W jego skład wchodzą wierni, należący do sekcji świeckich (Ochotnicy Cierpienia, Bracia i Siostry Chorych) oraz duchownych (Maryjna Liga Kapłanów), którzy pragną prowadzić wspólne dzieło apostolskie. Realizuje ono charyzmatyczną wizję bł. ks. prał. Luigiego Novarese, według której cierpienie złożone w ofierze przez człowieka chorego jest uczestnictwem w paschalnym misterium Chrystusa i czyni go apostołem, podmiotem działania. Swoje cele apostolat realizuje w tzw. Grupach Przewodnich; małych grupach osób formujących się na spotkaniach przy parafii, czy przy łóżku chorego.

 

Siedziba (adres do korespondencji): ul. Topazowa 14, 85-790 Bydgoszcz

Przewodniczący Zarządu: Wiesław Górzyński, tel. kom. 695 634 871, e-mail: gorzynski1@vp.pl

Strona internetowa: www.cisi.pl

Asystent Kościelny: ks. Leszek Chudziński

print