Powstało w Diecezji Bydgoskiej w r. 2005. Skupia ludzi mediów, ożywionych troską o chrześcijańską postawę wobec prawdy, a zwłaszcza o wolność wypowiedzi oraz rzetelność informacji. W działalności Stowarzyszenia biorą udział w znacznej mierze członkowie zespołów redakcyjnych periodyków parafialnych.

 

Prezes: Mirosława Kajzer (mirakajzer@wp.pl)

Opiekun Kościelny: ks. dr Mariusz Kuciński (ul. Skarżyńskiego 4, 85-798 Bydgoszcz; 52-343-01-38, 52-343-12-22/22; ksmk42@o2.pl)

print