Założone w r. 2001 przy Par. MB Królowej Męczenników. Celem Stowarzyszenia jest kształtowanie, zgodnie z zasadami Kościoła, indywidualnych i społecznych postaw młodzieży akademickiej dla upowszechnienia jej zaangażowania w życie społeczne. Prowadzi działalność kulturalną, edukacyjną i sportową w środowisku akademickim.

 

Siedziba: ul. Bołtucia 5, 85-791 Bydgoszcz; 52-323-48-10

Prezes: Iwona Pozorska (iwona.pozorska@martyria.pl);

Kapelan: ks. Krzysztof Buchholz (52-323-48-45; ojczulek@martyria.pl)

print