Nowy cykl koncertów Musica Spiritus Movens organizowany jest we współpracy Akademii Muzycznej im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy oraz Diecezji Bydgoskiej pod patronatem Jego Ekscelencji Biskupa Jana Tyrawy.

Punktem wyjścia jest stała troska Kościoła o kulturę, w tym przypadku muzyczną. Koncerty te dają możliwość wysłuchania doborowej muzyki w wykonaniu pedagogów i studentów bydgoskiej Akademii Muzycznej w Sali Audytoryjnej Domu Polskiego (Bydgoszcz, ul. Grodzka 1).

PROGRAM

17.12.2016 – godz. 16.00
Męski Zespół Chorałowy Wydziału Dyrygentury, Jazzu i Edukacji Muzycznej Akademii Muzycznej w Bydgoszczy
dyrygent Mariusz Kończal
ks. Mateusz Ziemlewski – słowo

w programie: kolędy i pastorałki

28.01.2017 – godz. 16.00
Pedagodzy i Studenci Wydziału Wokalno-Aktorskiego Akademii Muzycznej
w Bydgoszczy
ks. Mateusz Ziemlewski – słowo

17.02.2017 – godz. 17.00
Pedagodzy i Studenci Wydziału Wokalno-Aktorskiego Akademii Muzycznej
w Bydgoszczy
ks. Mateusz Ziemlewski – słowo

11.03.2017 – godz. 16.00
Michał Marcinkowski, Marcin Tarnawski – skrzypce barokowe
Magdalena Sikorska – flet traverso
Ewa Witczak – wiolonczela barokowa
Studenci Katedry Klawesynu, Organów i Muzyki Dawnej Akademii Muzycznej
w Bydgoszczy
ks. Mateusz Ziemlewski – słowo

22.04.2017 – godz. 16.00
Bolesław Siarkiewicz – skrzypce
Jadwiga Stanek – altówka
Renata Marzec – wiolonczela
Magdalena Swatowska – fortepian
ks. Mateusz Ziemlewski – słowo

w programie: L. van Bethoven – kwartety

27.05.2017 – godz. 16.00

print