„Jedynym sensem tego spotkania powinna być wdzięczność” – mówił w bydgoskiej katedrze z okazji 30. rocznicy przyjęcia sakry i 70. rocznicy urodzin biskup ordynariusz Jan Tyrawa.

Na Mszy Świętej dziękczynnej zebrali się kapłani, osoby konsekrowane, przedstawiciele władz różnych szczebli, grup zawodowych, wspólnot i stowarzyszeń oraz świeccy z całej diecezji, a także goście z Wrocławia.

Na wstępie biskup ordynariusz Jan Tyrawa powitał metropolitę gnieźnieńskiego abp. Wojciecha Polaka – Prymasa Polski, a także abp. Henryka Muszyńskiego, który – jak podkreślił jubilat – wówczas, gdy przybył do Bydgoszczy, „wprowadzał go w arkana bycia samodzielnym biskupem”. Ze względu na obecność wśród gości generała Wojska Polskiego, bp Tyrawa nawiązał do epizodu wojskowego w swoim życiu. – Te dwa lata, 725 dni, które spędziłem w wojsku w ramach czasu kleryckiego, okazały się być dla mnie okresem swoistej inicjacji. W naszej kulturze polskiej takim momentem inicjacji, kiedy chłopak stawał się mężczyzną, było właśnie wojsko. Ja ten okres przeżyłem – mówił.

Jednocześnie biskup ordynariusz przywołał wspomnienie kard. Bolesława Kominka – za czasów którego przeżywał seminarium i w nim dojrzewał. Wyrazy wdzięczności skierował również pod adresem kard. Henryka Gulbinowicza, który ze względu na wiek i stan zdrowia nie mógł przybyć do Bydgoszczy. – Ale tym bardziej muszę go tutaj wspomnieć i polecić modlitwie. Tak samo jak cały ówczesny zespół moich profesorów z seminarium wrocławskiego – podkreślił, dodając, że jedynym sensem tego spotkania powinna być wdzięczność . – Idźmy za tym wskazaniem św. Pawła, który mówi: „I bądźcie wdzięczni” – dodał biskup.

W wygłoszonej homilii ks. prałat Grzegorz Nowak, kanclerz Kurii Diecezjalnej w Bydgoszczy, porównał pracę kapłana do pracy siewcy, który sieje ziarno, choć nie ma wielkiego wpływu na jego wzrastanie. Przypomniał, że jubileusz pasterza diecezji bydgoskiej przeżywany jest w wyjątkowych okolicznościach – m.in. tuż po 40. rocznicy wyboru Ojca Świętego Jana Pawła II na Stolicę Apostolską. Wskazał także na kolejne istotne rocznice – 100-lecie odzyskania niepodległości, 70. rocznicę śmierci prymasa Polski kard. Augusta Hlonda, a także historyczną peregrynację kopii obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej. Następnie ks. prałat Grzegorz Nowak nawiązał do zawołania biskupa Jana: „Ave Crux, spes unica”.

Prepozyt Kapituły Katedralnej Diecezji Bydgoskiej ks. prałat Teodor Paradowski podkreślił, że obchodzone rocznice są przede wszystkim okazją do uwielbienia Boga, który pozwala człowiekowi pełnić tak odpowiedzialne zadanie apostolskie w Kościele. – Niech Duch Święty będzie dla ciebie źródłem mocy, abyś wyprowadzał ludzi z mroków moralnego zamętu, zagubienia myślowego i ukazywał z odwagą oraz mocą blask Chrystusowej prawdy i miłości – powiedział.

Prymas Polski abp Wojciech Polak podkreślił w rozmowie, że kapłanowi z takiej okazji można życzyć przede wszystkim tego, by był dobrym pasterzem. – Papież Franciszek tak pięknie to opisywał – pasterz ma iść na przedzie stada, niekiedy w środku, a niekiedy z tyłu – czyli żeby potrafił odczuwać z ludem Bożym, który jest mu powierzony, żeby potrafił odczytywać te znaki czasu, które są dziś ważne w jego pasterzowaniu dla tego Kościoła. To pierwszy biskup bydgoski, więc myślę, że te podwaliny Kościoła tutaj, w Bydgoszczy, przez niego położone, będą rodziły teraz błogosławione owoce – podkreślił.

Po uroczystościach w katedrze zaproszeni goście spotkali się w murach Domu Polskiego. Okolicznościowy wykład „Wartości chrześcijańskie we współczesnej Europie” wygłosił Prymas Polski – senior abp Henryk Muszyński. – Dzisiaj jesteśmy w sytuacji bardzo szczególnej, ponieważ wartości chrześcijańskie uległy w dużym stopniu – i to właśnie w Europie – dechrystianizacji – mówił, przypominając, że człowiek jest jedyną wolną istotą, skazaną na wybór pomiędzy dobrem a złem. Podkreślił, że współczesny kryzys jest kryzysem człowieka, który potrzebuje odnowy.

Następnie miała miejsce krótka prezentacja Księgi Jubileuszowej, której dokonał odpowiedzialny za jej redakcję naukową ks. dr hab. prof. KUL Grzegorz Barth. – Życzymy ci błogosławieństwa Bożego, dalszych dokonań na niwie duszpasterskiej oraz naukowej, silnych, trwałych więzi międzyludzkich. W imieniu grupy przyjaciół i darczyńców Księgi Jubileuszowej życzymy ci Szczęść Boże! – dodał neurochirurg prof. Marek Harat, który wręczył publikację jubilatowi. – Chciałbym podziękować za posługę na rzecz naszego województwa i Ojczyzny. Mamy 100-lecie odzyskania przez Polskę niepodległości. Ksiądz biskup bardzo często powtarza, o czym nie można zapominać, że gdyby nie Kościół katolicki, nie byłoby dzisiaj wolnej Polski. Za to wszystko serdecznie dziękuję – dodał wojewoda kujawsko-pomorski Mikołaj Bogdanowicz. Swoje życzenia złożyli również – w imieniu prezydenta Bydgoszczy Rafała Bruskiego, jego zastępczyni Iwona Waszkiewicz, szef Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych gen. Dywizji Dariusz Łukowski oraz przedstawicielka środowiska z Wrocławia.

Zwieńczeniem uroczystości był koncert muzyczny w wykonaniu Paderewski Kwartet. Zabrzmiały utwory Mozarta, Bacha i Dvořáka.

Jan Tyrawa urodził się 4 listopada 1948 roku w Boguszowie-Gorcach na Dolnym Śląsku. Święcenia kapłańskie przyjął 26 maja 1973 roku we Wrocławiu. Jan Paweł II mianował go 24 września 1988 roku biskupem pomocniczym archidiecezji wrocławskiej (konsekrowany 5 listopada 1988 roku), a 24 lutego 2004 roku – ordynariuszem diecezji bydgoskiej. Ingres do katedry bydgoskiej, w trakcie którego kanonicznie objął diecezję, odbył się 28 marca 2004 roku. Jego dewizą biskupią są słowa: „Witaj Krzyżu, jedyna nadziejo”.

Tekst: Marcin Jarzembowski
Zdjęcia: Marcin Jarzembowski/Wiesław Kajdasz

print