„Crux Ave Spes Unica” – to tytuł Księgi Jubileuszowej wydanej z okazji 70. rocznicy urodzin i 30. rocznicy sakry pierwszego biskupa diecezjalnego. Nawiązują one jednocześnie do biskupiego zawołania i przesłania: „Witaj Krzyżu, jedyna nadziejo”, jakie w swojej posłudze realizuje jubilat. To w sumie ponad tysiąc stron, które podzielono na trzy główne rozdziały.

Pierwszy z nich otwiera wspomniany wywiad z ks. infułatem prof. dr. hab. Janem Kruciną. „Był rok 1967. Jan Tyrawa przystępował do egzaminu wstępnego na studia. Widzę Go, jak siedzi w drugim rzędzie. Egzamin przebiegał w ten sposób, że zapisałem temat na tablicy, a kandydaci pisali wypracowanie. Teza brzmiała następująco: Dlaczego mówimy „szkoła życia”? Pamiętam, że urzekło mnie, jak to zagadnienie ujął Jan Tyrawa…” – wspomina profesor.

W tym samym rozdziale znalazła się m.in. rozmowa z neurochirurgiem prof. Markiem Haratem, której podjął się ks. dr hab. prof. KUL Grzegorz Barth, odpowiedzialny za redakcję naukową Księgi Jubileuszowej. – Mam nadzieję, że będzie ona nie tylko świadectwem naszego uznania wobec osoby, dorobku księdza biskupa, ale przewodnikiem w zgłębianiu ważnych idei, tematów, które ksiądz biskup chce nam przekazać w kontekście wyzwań cywilizacyjno-kulturowych – podkreślił ks. dr hab. prof. KUL Grzegorz Barth.

„Najczęściej wspominamy rowerową pielgrzymkę do Santiago de Compostela. Przejechaliśmy na rowerach 320 km, startując z miejscowości Leon. Te oraz wszystkie inne nasze wyprawy były dla nas zarówno niezapomnianym przeżyciem religijnym, jak również interesującą przygodą” – wspomina prof. Marek Harat.

W dalszej części pierwszego rozdziału znajdziemy m.in. teksty ks. dr. Rafała Grabowskiego (byłego dyrektora Prymasowskiego Instytutu Kultury Chrześcijańskiej), ks. dr. Marcina Puziaka (rektora diecezjalnego seminarium) oraz pierwszego, zmarłego w 2015 roku, kanclerza kurii ks. dr. Lecha Bilickiego. Drugi rozdział zawiera homilie patriotyczne, również głoszone w roku liturgicznym, okolicznościowe, listy pasterskie, artykuły, wykłady oraz wystąpienia ordynariusza. Trzeci, ostatni rozdział, pod nazwą „Theologia. Philosophia. Scientia” zawiera teksty m.in. biskupa świdnickiego Ignacego Deca, prof. Krzysztofa A. Meissnera, ks. prałata Grzegorza Nowaka (kanclerza kurii), ks. dr. Marcina Jiersa, ks. dr. Marcina Chrostowskiego oraz ks. dr. Pawła Hoppe (ojca duchownego bydgoskiego seminarium).

W publikacji znalazły się ciekawe materiały zdjęciowe z prywatnych zbiorów biskupa ordynariusza, a także listy gratulacyjne. Publikacja ukazała się dzięki bydgoskiemu Wydawnictwu Pejzaż.

Tekst i zdjęcia: Marcin Jarzembowski/KAI

 
print