Do tegorocznego etapu diecezjalnego XXIX Olimpiady Teologii Katolickiej, który został przeprowadzony w bydgoskim seminarium duchownym, zakwalifikowało się 48 uczestników z 21 szkół.

Uczniowie pochylali się tym razem nad hasłem: „Święty Jacek – wzór ewangelizacji”. – Myślę, że dzięki zapoznaniu się z osobą św. Jacka uczniowie mogą na nowo odnaleźć dla siebie wewnętrzną siłę ducha i odkryć powołanie do posługi ewangelizacyjnej. Entuzjazm młodych ludzi, połączony z nauczaniem papieża Franciszka z ostatnich Światowych Dni Młodzieży w Panamie, może zaowocować nowymi pomysłami ewangelizacyjnymi. Podjęty temat to także wyzwanie dla nauczycieli i duszpasterzy, którzy – towarzysząc młodym ludziom, dzieląc z nimi doświadczeniami – uczestniczą w procesie rozwoju duchowego – powiedział dyrektor Wydziału Katechizacji i Szkół Katolickich Kurii Diecezjalnej w Bydgoszczy, ks. prof. UAM dr hab. Mirosław Gogolik.

Etap diecezjalny polegał na rozwiązaniu w ciągu 45 minut testu pisemnego (jednokrotnego i wielokrotnego wyboru) oraz odpowiedzi na pytania otwarte. – Dla mnie towarzyszenie młodym ludziom w tym przedsięwzięciu stanowi wielki dar i łaskę – powiedziała nauczycielka religii w VI LO w Bydgoszczy Marzena Prochowska.

Głównym organizatorem olimpiady jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, a tegorocznym gospodarzem – diecezja opolska. Najlepsi spotkają się w etapie ogólnopolskim, który zostanie przeprowadzony od 28 do 30 marca w Opolu. – Olimpiada Teologii Katolickiej jest dla mnie przede wszystkim możliwością pogłębienia swojej wiedzy. W czasie przygotowań sięgnęłam po książki, adhortacje i encykliki, których lekturę bez motywacji w postaci olimpiady zapewne długo bym odwlekała – dodała uczennica VI LO w Bydgoszczy Wiktoria Witucka.

Dla wszystkich uczestników przygotowano nagrody, a dla najlepszych w zmaganiach ogólnopolskich – indeksy na wybrane uczelnie wyższe. 

W finale ogólnopolskim diecezję bydgoską będę reprezentowali: Michalina Jazdon z Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 6 w Bydgoszczy, Weronika Kozerewicz z Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Bydgoszczy oraz Wiktoria Witucka z Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 6 w Bydgoszczy.

Tekst: MJ/KAI
Zdjęcia: WSD DB

print