Drogie Siostry, Drodzy Bracia, Drodzy Diecezjanie!
Przewielebni Księża, Czcigodne Osoby Życia Konsekrowanego!

Po raz pierwszy w tej formie zwracam się do Was, Umiłowani Wierni Kościoła Bydgoskiego i przekazuję tą drogą pozdrowienie w Panu Naszym Jezusie Chrystusie. Wypowiadając te słowa, całym sercem pragnę objąć wszystkich, którzy należą do Diecezji Bydgoskiej i którzy ją tworzą: księży, osoby życia konsekrowanego, wiernych świeckich, a wśród nich dzieci, młodzież, dorosłych. Serdeczną myślą i modlitwą obejmuję wszystkich chorych, cierpiących, samotnych, zniechęconych i pogubionych duchowo.

Z woli Chrystusa i Jego Namiestnika na ziemi, papieża Franciszka została mi powierzona w dniu 21 września 2021 r. (liturgiczne święto Apostoła Mateusza) duchowa troska nad Ludem Bożym Diecezji Bydgoskiej. Odczytuję ją jako wezwanie by – zgodnie z tym, o czym czytam w Dekrecie o pasterskich zadaniach biskupów w Kościele Christus Dominus – być dla Was „prawdziwym i autentycznym nauczycielem wiary, kapłanem i pasterzem”, „pasterzem dusz”. (Christus Dominus, nr 2). Za każdym razem, kiedy klękam przed Jezusem w mojej domowej kaplicy, modlę się gorąco, by Jezus udzielał mi łaski, bym takim się właśnie dla Was stawał.

Zwracam się do Wszystkich Sióstr i Braci, prosząc o modlitwę w intencji mojej biskupiej posługi w Diecezji Bydgoskiej. Jednocześnie serdecznie zapraszam do uczestniczenia w ingresie, który będzie miał miejsce 13 listopada 2021 r. o godz. 11.00 w bydgoskiej katedrze.

Niech udział w tym wyjątkowym dla mnie osobiście, ale jak wierzę szczególnym także dla całego Bydgoskiego Kościoła wydarzeniu umocni naszą jedność w Chrystusie, za przyczyną Matki Bożej Pięknej Miłości i bł. Biskupa Michała Kozala. 

Zdaję sobie sprawę, że wiele osób nie będzie mogło wziąć udziału w tej uroczystości osobiście w katedrze, dlatego cieszę się, że każdy kto tylko będzie chciał, niezależnie od tego, gdzie mieszka, będzie mógł włączyć się we wspólną modlitwę, dzięki transmisji ingresu przez Telewizję TRWAM.

Zawierzając moją posługę Waszym modlitwom, z serca Wam błogosławię.                                                           

+ Krzysztof Włodarczyk

 

AKREDYTACJE PRASOWE

Redakcje zainteresowane uzyskaniem zgody na działalność medialną 13 listopada, podczas ingresu biskupa ordynariusza Krzysztofa Włodarczyka do katedry bydgoskiej, proszone są o przesłanie poniższych danych do piątku (do 12.00), 5 listopada, na adres e-mail: rzecznik@diecezja.bydgoszcz.pl

Imię:

Nazwisko:

Funkcja zawodowa:

Telefon:

E-mail:

Nazwa redakcji:

Redaktor prowadzący/naczelny:

Typ środka medialnego: prasa, radio, telewizja, Internet (podkreślić)

Telefon redakcji:

Strona www redakcji:

E-mail redakcji:

Odbiór akredytacji, za okazaniem legitymacji prasowej, w środę, 10 listopada, w godz. 10.00-12.00 na furcie Kurii Diecezjalnej w Bydgoszczy (ul. ks. T. Malczewskiego 1, wejście od strony katedry).

Jednocześnie informujemy, że w katedrze zostanie wydzielone miejsce dla pracowników mediów, w którym będzie można przebywać tylko i wyłącznie za okazaniem przydzielonej akredytacji.

W prezbiterium oraz w innych miejscach katedry, zdjęcia będą wykonywane przez fotografów wyznaczonych przez Kurię Diecezjalną w Bydgoszczy. Fotografie zostaną udostępnione bezpłatnie zainteresowanym redakcjom kilka godzin po zakończeniu ingresu.

Redakcje, które chcą skorzystać z sygnału transmitowanego przez Telewizję Trwam, proszone są o wcześniejszy kontakt pod adresem: transmisje.rm@gmail.com

FORMULARZ

Bp Krzysztof Włodarczyk nowym biskupem bydgoskim (komunikat Nuncjatury Apostolskiej w Polsce)

Bp Włodarczyk ordynariuszem bydgoskim

Bp Krzysztof Włodarczyk: oddaję dla diecezji bydgoskiej swoje serce, talenty, charyzmaty i siły

Biskup Krzysztof Włodarczyk zawierzył siebie i diecezję Matce Pięknej Miłości

Bp Krzysztof Włodarczyk kanonicznie objął diecezję bydgoską

Zdjęcie: Diecezja Bydgoska

DO POBRANIA

print