28.02.2023

Maciej Jazdon z VI LO w Bydgoszczy, Jakub Dekowski z V LO w Bydgoszczy i Natalia Placek z IV LO w Bydgoszczy – to najlepsza trójka konkursu „Liturgia Benedicta”, którego finał przeprowadzono w Centrum Edukacyjno-Formacyjnym Diecezji Bydgoskiej. 

Wydarzenie zostało zorganizowane przez Diakonię Liturgiczną Ruchu Światło-Życie oraz Centrum Formacji Liturgicznej we współpracy z Wydziałem Katechizacji i Szkół Katolickich Kurii Diecezjalnej w Bydgoszczy. – Celem tego konkursu jest: doskonalenie formacji liturgicznej wśród młodzieży, wzbudzenie zainteresowania teologią liturgii i propagowanie dorobku myśli kard. Josepha Ratzingera/Benedykta XVI – tłumaczy ks. Karol Rawicz-Rawicz Kostro.

W etapie diecezjalnym uczestniczyło 53 uczniów z terenów diecezji bydgoskiej. To największa liczba młodych, którzy próbowali zmierzyć się z pytaniami testowymi. Zagadnienia nawiązywały do Pisma Świętego, Katechizmu Kościoła Katolickiego, Kodeksu Prawa Kanonicznego i publikacji kard., Ojca Świętego. – Spotkanie z tekstami Benedykta XVI daje z pewnością możliwość wniknięcia w głąb poważnej teologii – dodaje dyrektor Centrum formacji Liturgicznej ks. Karol Rawicz-Kostro. 

Tematem, jaki został uwypuklony podczas czwartej edycji „Liturgia Benedicta” były słowa: „Chrzest bramą sakramentów”. – Benedykt XVI w dziele „Jezus z Nazaretu” daje nam piękne opisy związane z chrztem Chrystusa. Tłumaczy, na czym polega życie tajemnicą tego sakramentu dla chrześcijanina, dzisiaj – powiedział ks. Karol-Rawicz-Kostro.

„Jakie są dwa najważniejsze skutki chrztu św., które wymienia Katechizm Kościoła Katolickiego?”, „Jak określa się człowieka, który niedawno przyjął sakrament chrztu i trwa w okresie mistagogii?” – to dwa z 35 pytań. – Czuję radość – powiedział zwycięzca Maciej Jazdon, który w nagrodę pojedzie do Rzymu. – Ten wyjazd był moim marzeniem. Teologia chrztu i wszystkie jej znaczenia zawarte chociażby w Biblii mają głębię, którą warto poznawać – dodał Maciej Jazdon z VI LO w Bydgoszczy.

Finał odbywał się dokładnie w 10. rocznicę zakończenia posługi papieskiej przez Benedykta XVI. – Patrzymy na Benedykta XVI już z perspektywy jego odejścia do wieczności, na bogactwo nauczania, które nam zostawił. I po tych śladach dobra, jego wiedzy, namysłu teologicznego, będziemy chodzili – powiedział bp Krzysztof Włodarczyk, dziękując uczestnikom, katechetom oraz organizatorom. 

Konkurs, który na etapie szkolnym zgromadził 120 uczniów, był przeznaczony dla klas siódmych, ósmych oraz szkół średnich. Zwycięzca w kategorii klas ósmych otrzymał nagrodę w postaci czteroletniego stypendium w bydgoskim Zespole Szkół Katolickich Pomniku Jana Pawła II.

Tekst i zdjęcia: Marcin Jarzembowski

print