Centrum Formacji Liturgicznej Diecezji Bydgoskiej przygotowało na nowy rok formacyjny propozycje kursów, warsztatów i rekolekcji, do których udziału są zaproszeni członkowie męskiej i żeńskiej służby liturgicznej. Zachowując zasadę, że podstawowym miejscem ich formacji jest wspólnota parafialna, propozycje formacyjne CFL są uzupełnieniem formacji ministrantów i ministrantów słowa Bożego (lektorów) oraz zaproszeniem do formacji dla szerokiego grona pozostałych członków służby liturgicznej.

Podtrzymana zostaje zasada, że przygotowanie nowych (młodszych) ministrantów słowa Bożego (lektorów) do błogosławieństwa, które w tym roku formacyjnym odbędzie się 15 czerwca 2024 r. odbywa się podczas kursu organizowanego w parafii lub dekanacie. 

Trwają również zgłoszenia kandydatur spośród męskiej i żeńskiej służby liturgicznej do Zarządu Centrum Formacji Liturgicznej.

Zapraszamy do wysyłania zgłoszeń: https://liturgicznabydgoszcz.pl/wybory

GRAFIKA

print