16.09.2023

Po co oraz dla kogo jest talent? Między innymi to pytanie towarzyszyło uczestnikom inauguracji roku formacyjnego w Studium Organistowskim Diecezji Bydgoskiej. Przygotowuje ono osoby, dla których nadrzędnymi celami są: umiłowanie piękna liturgii, a także samej muzyki liturgicznej.

Biskup Krzysztof Włodarczyk, który przewodniczył Mszy św. w Centrum Edukacyjno-Formacyjnym w Bydgoszczy, mówiąc o znaczeniu i konieczności rozwijania charyzmatów oraz talentów, zatrzymał się nad listem Jana Pawła II do artystów. – Papież zwrócił uwagę na kilka istotnych rzeczy. „Artysta w szczególny sposób obcuje z pięknem. W bardzo realnym sensie można powiedzieć, że piękno jest jego powołaniem, zadanym mu przez Stwórcę wraz z darem »talentu artystycznego«” – cytował bp, zwracając uwagę na takie zagadnienia, jak powołanie czy służba.

Mówiąc dalej o studium, bp zauważył, że rzeczywisty powrót do pięknego i pełnego ducha śpiewu kościelnego, jest przede wszystkim wspomagany przez organy. – Jest to przecież ten instrument, który najpełniej oddaje całe wnętrze człowieka – jego ból i cierpienie, radość, zachwyt i wdzięczność. Instrument zdolny poruszyć duszę aż do granic jej możliwości – dodał.

Poprzez działalność dydaktyczno-artystyczną Diecezjalne Studium Organistowskie – jak podkreślił bp Krzysztof Włodarczyk – stawia sobie za cel przygotowanie odpowiednio wykwalifikowanych kadr do podjęcia w przyszłości posługi organisty i kantora. – Praca muzyka kościelnego jest przede wszystkim kształtowaniem piękna liturgii, pomaganiem w śpiewie zgromadzonych, a przede wszystkim służbą miłości – za św. Augustynem, który powiedział, że „śpiew i muzyka są przejawem miłości” – mówił.

Studium, dodał na zakończenie, dotyczy bardzo istotnej dziedziny w życiu Kościoła. Jest nią modlitwa ludu Bożego. – W niej wyraża się wiara ludzi, a także kult składany Bogu. Modlitwa szuka dla siebie odpowiedniej formy wyrazu i znajduje ją w śpiewie. Jakżeż piękny jest wspólny śpiew ludu Bożego zgromadzonego na świętej liturgii, któremu towarzyszą organy – podkreślił ordynariusz.

Studium Organistowskie w Bydgoszczy zostało powołane dekretem metropolity gnieźnieńskiego abp. Henryka Muszyńskiego – 18 czerwca 1999 roku. Od 25 marca 2004 roku działa ono w strukturach nowej diecezji. – Od 1999 roku aktywnie uczestniczę w działalności bydgoskich chórów kościelnych. Taka forma modlitwy zawsze była bliska mojemu sercu i w miarę możliwości staram się rozwijać swoje umiejętności, uczestnicząc regularnie w warsztatach muzyki liturgicznej. Ukończyłam również kurs dla psałterzystów. Pragnę pogłębić swoją formację i doskonalić umiejętności, by swoim śpiewem wielbić Boga oraz wspierać modlitewnie zgromadzenie liturgiczne – powiedziała słuchaczka szkoły kantora Reanta Szulc.

Nowy rok zainaugurowało w niej aż dziewięć osób. Równocześnie siedem osób rozpoczęło formację w studium organistowskim, a dziewięć podjęło kurs dla psałterzystów. – Cieszymy się z licznego zainteresowania ofertą naszych zajęć. Umiłowanie piękna liturgii i samej muzyki liturgicznej sprawia, że nasi słuchacze chcą doskonalić umiejętności, by jeszcze godniej uwielbiać Boga – powiedział ks. Łukasz Kucharski, dyrektor studium, które przy organizacji kursu psałterzystów oraz szkoły kantora, współpracuje z Centrum Formacji Liturgicznej.

Tekst, nagranie, zdjęcia: Marcin Jarzembowski

print